ไฟ led

ไฟ LED หลอดไฟ LED โคมไฟ LED


ไฟ LED (Light Emitting Diode)
 เป็นเทโนโลยีการผลิตแสงจาก อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านพวกมันก็จะเกิดแสง ไฟ LED เป็นประเภทของหลอดไฟ โซลิดสเตต Solid State (SSL) ในปัจจุบัน ไฟ LED กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมันมีข้อดีหลายๆ อย่าง เมื่อเทียบกับ หลอดไฟชนิดอื่นๆ  ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือชนิดอื่นๆ

ข้อดีของหลอดไฟ LED

  • + อายุการใช้งานยาวนาว : ไฟ LED จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า หลอดไฟแบบปกติที่ใช้กัน เนื่องจากหลอดไฟแบบเก่าจะมีความร้อนมากกว่า ไฟ LED จึงทำให้มีอายุการใช้งานสั้นกว่าหลอดไฟ LED เวลาเลือกซื้อหลอดไฟ LED ควรเลือกซื้อหลอดไฟที่ได้มาตรฐาน เพื่อทำให้ได้หลอดไฟที่มีคุณภาพ และมีอายุการใช้งานยาวนานและช่วยประหยัดเงินได้มากขึ้น
  • + ช่วยลดความร้อน : เนื่องจากหลอดไฟ LED มีอุณหภูมิขณะใช้งานน้อยกว่าหลอดไฟชนิดอื่นๆ ดังนั้นโดยรวม อุณหภูมิของห้องที่ใช้หลอดไฟ LED จะมีอุณหภูมิต่ำกว่า ห้องที่ใช้หลอดไฟชนิดอื่นๆ
  • + แสงไฟแอลอีดี : หลายๆ ที่ยังไม่เคยลองใช้ไฟแอลอีดี อาจจะมีความกังวลกลัวว่า แสงสว่างที่ได้จากไฟแอลอีดีจะมีความสว่างน้อยกว่าหลอดไหชนิดอื่นๆ แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว แสงไฟจากหลอดแอลอีดี มีความสว่างมากกว่าหลอดไฟชนิดอื่นๆ ค่อนข้างมาก
  • + ประหยัดค่าไฟ : หลอดไฟ LED ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน หลอดแอลอีดีสามารถให้แสงสว่างได้มากกว่าหลอดไฟชนิดอื่นๆ รูปแบบเดิม ในอัตราการใช้ไฟที่น้อยกว่า ทำให้เราประหยัดค่าไฟฟ้าไปได้มาก ซึ่งในอนาคตไฟแอลอีดียังมีการพัฒนาและมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวโน้มที่เราได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ประหยัดพลังงานและประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น