ไฟเซ็นเซอร์

ไฟเซ็นเซอร์

ไฟเซ็นเซอร์อัจฉริยะ เทคโนโลยีใหม่สะดวกในการใช้งาน


ไฟเซ็นเซอร์
คือ ไฟที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่เซ็นเซอร์อัจฉริยะ ที่สามารถเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ โดยตัวเซ็นเซอร์จะตรวจจับจากความเคลื่อนไหว หรือบางรุ่นเซ็นเซอร์จะตรวจจับจากแสงสว่างจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในความมืดและปิดตัวลงในระหว่างวัน ซึ่งความสามารถของตัวเซ็นเซอร์ ก็แล้วแต่รุ่น ส่วนตัวโคมไฟส่วนใหญ่จะมีสองแบบ คือ แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และแบบที่ใช้ไฟฟ้า

คุณสมบัติโดยทั่วๆ ไปของไฟเซ็นเซอร์

  • • ไฟเซ็นเซอร์ จะเปิดไฟอัตโนมัติ เมื่อมีการเคลื่นไหว หรือบางรุ่นจะตรวจจับจากแสงสว่าง
  • • สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ในระยะ 3-5 เมตร สำหรับรุ่นที่ใช้การตรวจจับการเคลื่อนไหว
  • • ทำงานเฉพาะเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือในที่มืด
  • • รูปแบบการใช้งาน เหมาะกับการใช้งานในห้องนอน, ตู้เสื้อผ้า, ระเบียง, ทางเดิน, บันได
  • • กำลังไฟฟ้า: 5W โดยประมาณ ขึ้นอยู่ตัวขนาดหลอดไฟที่เลือกใช้งาน

โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ตัวหลอดไฟที่ใช้ในระบบไฟเซ็นเซอร์จะเป็นไฟ LED ซึ่งนอกจากเรื่องความสะดวกในการใช้งานแล้ว คุณสมบัติเด่นๆ ของไฟ LED คือ เรื่องการประหยัดไฟ และการให้แสงสว่างที่มากขึ้นในอัตราการใช้กระแสไฟฟ้าที่น้อยลงTags: ไฟเซ็นเซอร์ | ปลั๊กไฟ