อาหารสุนัข
แคมเปญนี้ยังไม่มีสินค้าเข้าร่วมรายการ

การเลือกซื้ออาหารสุนัขโดยดูรายละเอียดจากในฉลาก

สำหรับเพื่อนๆ ที่เลี้ยงสุนัขเรามีข้อมูลดีๆ ในการเลือกซื้ออาหารสุนัข เพื่อให้ได้อาหารสำหรับสุนัขตัวโปรดของเพื่อนๆ มาลองให้อ่าน เพื่อเป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจก่อนเลือกซื้อ เนื่องจากในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขถูกผลิตออกมาจำหน่ายหลากหลายแบรนด์ ดังนัันก่อนเลือกซื้อให้เราสังเกตรายละเอียดจากในฉลากข้างบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

1. สังเกตดูที่ส่วนผสมที่มาจากเนื้อสัตว์

ตามธรรมชาติของสุนัขโดยทั่วไป โปรตีนถือ คือ แหล่งพลังงานหลักของสุนัข ดังนี้ในอาหารสุนัขจึงควรต้องมีส่วนผสมที่มาจากเนื้อสัตว์ด้วย โดยในฉลากข้างบรรจุภัณฑ์ควรจะมีระบุ “Chicken Lamp Salmon..” หรือข้อความอื่นๆ ลักษณะเดียวกันนี้ โดยข้อความลักษณะนี้ จะหมายถึง อาหารสัตว์ที่มีโปรตีน ที่ได้มาจากเนื้อสัตว์เป็นหลัก ถ้าเขียนว่า Meat ก็แสดงว่าได้โปรตีนมาจากเนื้อวัว

++ Meal

ถ้าในฉลากมีคำว่า Meal ต่อท้ายจากชนิดของเนื้อสัตว์ เช่น Meat meal, Chicken meal หมายถึง อาหารสุนัขถุงนี้ได้สารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ซึ่งในขั้นตอนการแปรรูปอาจจะมีกระดูกติดมาด้วย ซึ่งโปรตีนที่ได้จากอาหารสัตว์สุนัขประเภทนี้ ถือว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพต่ำ แต่ยังใช้ได้ระดับหนึ่ง

++ By Product

ถ้าในฉลากเขียนคำว่า By Product ต่อท้ายจากชนิดของเนื้อสัตว์ เช่น Meay by product, Chicken by product จะหมายถึง โปรตีนที่ได้จากการแปรรูป กระดูก เขา เล็บ เครื่องใน หนัง หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ของสัตว์ อาหารสุนัขประเภทนี้ ถือเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพต่ำ เหลือสารอาหารที่เป็นประโยชน์น้อยมาก โดยมากอาหารสุนัขประเภทนี้จะมีราคาถูก

2. สังเกตดูส่วนผสมประเภทคาร์โบไฮเดรตและไฟเบอร์

ถ้าในฉลากระบุว่า มี “ข้าว” เป็นวัตถุดิบหลัก ถือว่าเป็นอาหารสุนัขที่มีคุณภาพสูง เพราะระบบย่อยของสุนัขสามารถย่อยข้าวได้ดีกว่า คาร์โบไฮเดรดและไฟเบอร์ ที่ได้จากข้าวโพด หรือพืชชนิดอื่นๆ

++ Corn meal

ถ้าในฉลากอาหารสุนัข เขียนระบุว่ามีส่วนผสมจากข้าวโพด ควรจะต้องเป็นข้าวโพดทั้งซัง นำมาป่น เพราะมีประโยชน์และให้พลังงานมากกว่า Peanut hulls ถ้าในฉลากมีส่วนผสมประเภทถั่ว ควรเป็นประเภทเปลือกถั่ว Peanut hulls ซึ่งเป็นส่วนที่มีกากใยอาหารสูง ซึ่งจะช่วยให้ระบบขับถ่ายของสุนัขทำงานได้ดีขึ้น

3. สังเกตดูส่วนผสมประเภทน้ำตาล เกลือ สารปรุงแต่งอื่นๆ

ควรเป็นน้ำตาลที่ได้จากอาหารตามธรรมชาติ ส่วนเกลือไม่ควรมีอยู่ในส่วนผสมเพราะจะเป็นอันตรายกับไตของสุนัข ถ้าได้รับสะสมอยู่ในปริมาณมากๆ สารกันปูดก็เช่นกันไม่ควรมีผสมอยู่ในส่วนผสมของอาหารสุนัข


Tags: กรงสุนัข  อาหารหมา อาหารสุนัข