หมูหยอง

หมูหยอง

หมูหยอง เจ้าดัง สูตรเด็ด

หมูหยอง เจ้าดัง สูตรเด็ด กรอบ อร่อย เช่น หมูหยอง ปึงหงี่เชียง, สกุลเครือ, เศรษฐีสาว, บ้านไผ่ลิ้มซินเฮียง จะสั่งซื้อเป็นของทานเล่น หรือซื้อเป็นของฝาก วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของแต่ละเจ้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยที่ Weloveshopping

ข้อสังเกตในการเลือกซื้อหมูหยอง

การซื้อควรตรวจดูฉลากป้ายที่ติดอยู่ที่ซองควรมี อย. กำกับและบอกวันหมดอายุ หมูหยองที่ทำมาจากหมูแปรรูป จะมีลักษณะเป็นเส้นใย ส่วนหมูหยองที่ทำมาจากเนื้อเส้นใยจะมีลักษณะเป็นเส้นสั้นๆ ส่วนปลาหยองจะออกเป็นลักษณะผงหยาบๆ
 

TAGs: #หมูหยองทำเองที่บ้านง่ายนิดเดียว