ชุดผ้าไหม

ผ้าไหมไทย

ผ้าไหม ชุดผ้าไหม ชุดไทย

Weloveshopping แหล่งรวม ผ้าไหม ชุดผ้าไหม ชุดไทย ลวดลายสวยๆ ผ้าไหมสำหรับนำไปตัดชุดเสื้อผ้า หรือจะเป็นชุดผ้าไหมสำเร็จรูปก็มีให้เลือกซื้อหลายแบบ หลายสไตล์ เช่น ชุดผ้าไหมไทยประยุกต์ ชุดไทยจิตรลดาที่ตัดเย็บจากผ้าไหมไทยสีดำ ชุดเดรสผ้าไหมออกงานสไตล์ร่วมสมัย เป็นต้น

การเลือกซื้อผ้าไหม ให้ได้คุณภาพดี

  • + ผ้าไหมที่มีคุณภาพดี เส้นไหมต้องชิดแน่น ลวดลายบนผืนผ้าต้องมีความสม่ำเสมอ
  • + สีของผ้าไหมต้องมีความสม่ำเสมอ ไม่ซีดบ้าง ด่างบ้าง
  • + สีจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้ผ้าไหมแท้มีคุณภาพดี

หน่วยงานภาครัฐ ได้มีมาตรการ คุ้มครองไหมไทยและออกข้อบังคับในการผลิตผ้าไหมไทยโดยออกตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพผ้าไหมไทยไว้เป็นระดับต่างๆ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทย ให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยไว้ 4 ชนิด

  • นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) คือ ผ้าไหม ที่มีกระบวนการผลิตแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิม และใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน เส้นไหมจะต้องสาวเส้นด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ การทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทย
  • นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) คือ ผ้าไหมที่ผลิตขึ้นแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการผลิตในบางขั้นตอน ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือที่ได้รับการปรับปรุงจากพันธุ์ไทยเป็นเส้นพุ่งหรือเส้นยืน เส้นไหมต้องผ่านการสาวด้วยมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า การทอต้องทอด้วยกี่ทอมือชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือหรือกี่กระตุก และต้องทำการผลิตในประเทศไทย
  • นกยูงสีน้ำเงิน (Thai Silk) คือ ผ้าไหมที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาของไทยโดยการประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตให้เข้ากับสมัยนิยมและทางธุรกิจธุรกิจ ใช้เส้นไหมแท้เป็นเส้นพุ่งและเส้นยืน ย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้ และต้องผลิตในประเทศไทย
  • นกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend) คือ ผ้าไหมซึ่งผ่านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทย ใช้เส้นใยไหมแท้กับเส้นใยอื่นที่มาจากวัสดุธรรมชาติ หรือเส้นใยสังเคราะห์ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน หรือตามความต้องการของผู้บริโภค เส้นไหมแท้เป็นองค์ประกอบหลัก มีเส้นใยอื่นเป็นส่วนประกอบรอง สัดส่วนการใช้เส้นใยชนิดอื่นประกอบต้องระบุให้ชัดเจน ทอด้วยกี่ชนิดใดก็ได้ ย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทย


Tag: คุณสมบัติผ้าไหม  ผ้าไหมไทย  ชุดไทย