ผ้าห่ม

ผ้าห่ม

ผ้าห่มประเภทต่างๆ

ผ้าห่ม มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน ดังนั้นการเลือกซื้อผ้าห่มจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับแวดล้อมในการใช้งาน เช่น ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็นจัด ควรเลือกใช้ผ้าห่มที่มีความหนามากหน่อย เช่น ผ้าห่มนวม เพราะในการให้ความอบอุ่นกับร่างกายได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าสภาพแวดล้อมในการใช้การภูมิอากาศไม่หนาวเย็นมาก ก็ควรเลือกใช้ผ้าห่มแบบธรรมดาๆ ไม่หนามากจนเกินไป ก็จะมีความเหมาะสมมากกว่าเวลานอนจะได้ไม่รู้สึกอีดอัด

++ ผ้าห่มนวม

ผ้าห่มนวม เป็นผ้าที่มีความหนา แต่ยังคงมีความอ่อนนุ่มให้ความอบอุ่น ได้เป็นอย่างดี ใช้งานได้ในสภาพอากาศหนาวจัดช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายได้เป็นอย่างดี

++ ผ้าห่มไฟฟ้า

ผ้าห่มไฟฟ้า เป็นผ้าห่มที่ใช้ในทางการแพทย์ เหมาะสำหรับผู้ป่าวย เช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรควัณโรค เพราะผ้าห่มไฟฟ้า ให้ความอบอุ่นในอุณหภูมิ ที่พอเหมาะตามที่เราต้องการได้ตลอดเวลาในระหว่างการใช้งา


Tag: หมอนผ้าห่ม  ผ้าห่ม