ปริ้นเตอร์

ปริ้นเตอร์

ปริ้นเตอร์ หรือ เครื่องพิมพ์ (Printer) มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

ปริ้นเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลและแปลงข้อมูลที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ ออกมาสู่กระดาษซึ่งพิมพ์ออกมาได้ทั้งภาพและอักษร ซึ่งในปัจจุบัน ปริ้นเตอร์ มีการพัฒนาผลิตออกมาหลากหลาย รูปแบบตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เช่น งานพิมพ์เอกสาร พิมพ์บัตร พิมพ์โปสเตอร์ พิมพ์โมเดล (3D Printer) ปริ้นเตอร์ ที่ยังนิยมใข้กันอยู่ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้

1. ปริ้นเตอร์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer)

เป็นปริ้นเตอร์ ที่คุณภาพงานพิมพ์อยู่ในระดับปานกลาง หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์มีลักษณะเป็นเข็ม หลักการทำงานของเครื่องพิมพ์ดอตเมทริซ์ คือ การสร้างจุดให้เป็นภาพ หรือตัวอักษรลงบนกระดาษ โดยหัวพิมพ์ที่เป็นเข็มจะ กระแทกผ่านผ้าหมึกลงไปที่กระดาษลักษณะการกระแทกเป็นจุดๆ ที่เล็กมากๆ จนเกิดเป็นภาพหรือตัวอักษร ถ้าจำนวนจุดยิ่งเล็กและมีจำนวนมาก คุณภาพงานพิมพ์ก็จะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น

2. เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer)

เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก หรือ เครื่องพิมพ์อิงเจ็ท เป็นเครื่องปริ้นเตอร์ที่ได้รับนิยมมากในปัจจุบัน คุณภาพงานพิมพ์อยู่ในระดับดีสามารถพิมพ์ได้ทั้งานเอกสารทั่วไปและงานกราฟิกที่ต้องการความคมชัดของงานพิมพ์ หลักการ ทำงานของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท คือ การพ่นหมึกลงบนกระดาษทำให้เกิดเป็นภาพหรือตัวอักษร มีความเร็วในการพิมพ์งานกว่าเครื่องพิมพ์แบบดอตเมทริกซ์ หน่วยความเร็วในการพิมพ์เรียกว่า PPM (Page Per Minute)

3. เลเซอร์ปริ้นเตอร์ (Laser Printer)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีหลักการทำงานเช่นเดียวกันกับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยการยิงเลเซอร์ไปสร้างตัวอักษรหรือภาพบนกระดาษ งานพิมพ์ที่ได้จากเครื่องเลเซอร์ปริ้นเตอร์ มีคุณภาพสูง เครื่องพิมพ์ชนิดนี้จึงเหมาะกับ งานพิมพ์ที่ต้องการคุณภาพความคมชัดสูง มีทั้ง เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบ ขวา-ดำ และเครื่องพิมพ์ เลเซอร์แบบสี

4. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน (Multifunction)

เป็นเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ ที่สามารถทำงานได้หลายฟังก์ชัน เป็นทั้งเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ รับส่งแฟ็กซ์ ซึ่งฟังก์ชัน อาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่นและแบรนด์ เครื่องพิมพ์ชนิดนี้จึงเหมาะกับการใช้งานภายในสำนักงาน หรือ สถานประกอบการขนาดเล็ก เพราะเครื่องปริ้นเตอร์แบบนี้สามารถทำงานได้หลายฟังก์ชันในเครื่องเดียว

5. เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ (Plotter)

เป็นเครื่องพิมพ์แบบเฉพาะงาน พิมพ์ได้ 6-8 สี เครื่องพิมพ์ชนิดนี้เหมาะกับงานวิศวกรรม และงานสถาปนิกตกแต่งภายใน และใช้งานพิมพ์ป้ายโฆษณา เครื่องพิมพ์ชนิดนี้มีราคาสูง


Tags: ปริ้นเตอร์  ปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ต  เลเซอร์ปริ้นเตอร์