ชั้นวางรองเท้า

ชั้นวางรองเท้า

ชั้นวางรองเท้า ตู้รองเท้า กล่องใส่รองเท้าดีไซน์สวย

ชั้นวางรองเท้า กล่องใส่เท้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดระเบียบเก็บรองเท้าภายในบ้าน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกในการหยิบออกมาใช้งาน ในปัจจุบัน นอกจาก ชั้นวางรองเท้า ตู้เก็บรองเท้า แล้วยังมีการพัฒนาประดิษฐ์สิ่งของในการจัดระเบียบรองเท้าใหม่ออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมาก เช่น กระเป๋าเก็บรองเท้า ที่วางรองเท้าแบบติดผนัง แท่นวางรองเท้าพลาสติก ซั่งแต่ละแบบก็เหมาะกับลักษณะการใช้งาน และพื้นที่ในการจัดวางอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไป

ชั้นวางรองเท้า และตู้รองเท้า ประเภทต่างๆ

ชั้นวางรองเท้า และอุปกรณ์ในการจัดเก็บรองเท้า ประเภทต่างๆ ที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบัน สามารถแบ่งและจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

  • + ชั้นวางรองเท้า เหมาะสำหรับจัดเก็บรองเท้าหลายๆ คู่ ่และมีการหยิบออกมาใช้งานอยู่สม่ำเสมอ เหมาะกับบ้านที่มีสมาชิก หลายๆ คน แต่ถ้าสมาชิกแต่ละคนมีรองเท้าคนละมากกว่า 1 คู่ขึ้นไป ชั้นวางรองเท้าอาจจะไม่เหมาะเพราะอาจจะวางรองเท้าได้ไม่เพียงพอ
  • ตู้รองเท้า เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย หรือคอนโด ที่มีพื้นที่ในการจัดวางตู้เก็บรองเท้าพอสมควร สามารถเก็บรองเท้าได้จำนวนมาก จัดเก็บได้เป็นระเบียบมิดชิด ดูแล้วไม่รก เพราะเป็นตู้จัดเก็บเรียบร้อย ซึ่งตู้จัดเก็บรองเท้า ก็มีหลายแบบ หลาย หลายขนาด หลายระดับราคาให้เลือก ในการเลือกซื้อ ให้พิจารณาดูจำนวนรองเท้า พื้นที่ในการจัดวาง งบประมาณให้เหมาะสม
  • กล่องใส่รองเท้า มีลักษณะเป็นกล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมมีฝาปิด เหมาะสำหรับผู้ที่มีจำนวนรองเท้าไม่มาก ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง สะดวกในการใช้งาน เพราะสามารถเคลื่อนย้ายกล่องเก็บรองเท้าไปใช้งานที่ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะนำไปจัดวางไว้ในรถ ออฟฟิศ สำหรับนำมาใช้งานชั่วคราวเป็นครั้งคราว
  • ถุงเก็บรองเท้า มีลักษณะคล้ายกระเป๋ามีซิปริดปิดมีหูหิ้ว โดยส่วนใหญ่จะใส่รองเท้าได้เพียง 1 คู่ เหมาะกับการเก็บรองเท้า ที่ต้องนำไปใช้งานในที่สถานที่ต่างๆ เช่น หิ้วรองเท้าเพื่อไปออกกำลัง หิ้วไปที่ทำงานเพื่อนำรองเท้าไปเปลี่ยน
  • แท่นวางรองเท้า ช่วยในการเก็บรองเท้าแบบประหยัดพื้นที่ มีลักษณะเป็นแท่นพลาสติกขนาดเล็กสำหรับวางรองเท้าได้ 1 คู่ สะดวกในการหยิบนำออกมใช้งาน

Tag: ตู้เก็บรองเท้า  ชั้นวางรองเท้า