การให้คะแนนความพึงพอใจ

มาร่วมกันส่งต่อความคิดเห็นของคุณให้แก่ร้านค้าออนไลน์บน  WeLoveShopping ด้วยการให้คะแนนความพึงพอใจในสินค้า การจัดส่ง และการให้บริการ เพื่อเป็นกำลังใจและข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาของร้านค้า พร้อมต่อยอดสังคมแห่งการช้อปปิ้งออนไลน์ที่สร้างความสุขให้แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่อไปในอนาคตดังนี้

1. ผู้ซื้อมีสิทธิ์ให้คะแนนความพึงพอใจต่อร้านค้าได้ ในกรณีต่อไปนี้

          1.1. ผู้ซื้อที่ทำการชำระเงินค่าสินค้าและ ยืนยันรับสินค้าในระบบแล้ว สามารถให้คะแนนความพึงพอใจทั้ง 3 ส่วนแก่ร้านค้าได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อกดยืนยันรับสินค้าในระบบ

          1.2. ผู้ซื้อที่ทำการชำระเงินค่าสินค้าและมีการกดขอเงินคืน ก่อนหมดระยะเวลาแจ้งจัดส่งที่กำหนด สามารถให้คะแนนความพึงพอใจ ส่วนที่ 1 แก่ร้านค้าได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ขายกดยอมรับการขอเงินคืนในระบบ

          1.3. ผู้ซื้อที่ทำการชำระเงินค่าสินค้าและมีการกดขอเงินคืน หลังหมดระยะเวลาแจ้งจัดส่งที่กำหนด สามารถให้คะแนนความพึงพอใจ ส่วนที่ 1 แก่ร้านค้าได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ขายกดยอมรับการขอเงินคืนในระบบ

          1.4. ผู้ซื้อที่ทำการชำระเงินค่าสินค้าและมีการกดขอเงินคืน หลังจากผู้ขายจะแจ้งจัดส่งในระบบแล้ว สามารถให้คะแนนความพึงพอใจทั้ง 3 ส่วน แก่ร้านค้าได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ขายกดยอมรับการขอเงินคืนในระบบ

หมายเหตุ: ผู้ซื้อสามารถแก้ไขคะแนนความพึงพอใจต่อร้านค้าได้เพียง 1 ครั้ง โดยแก้ไขได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อกดให้คะแนนครั้งแรก

  

2. หลังจากที่ผู้ซื้อได้ทำการยืนยันรับสินค้าในระบบแล้ว หรือเป็นการยืนยันรับสินค้าโดยระบบเนื่องจากหมดเวลา ผู้ซื้อสามารถให้คะแนนความพึงพอใจต่อร้านค้าได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 คะแนนความพึงพอใจจากผู้ซื้อ

                    พอใจ = +1 คะแนน                    ปานกลาง = 0 คะแนน                    ไม่พอใจ = -1 คะแนน

 
ส่วนที่ 2 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร้านค้า 

31c93c30df1541bafa0bdcd8e852f1fc.jpg

 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อร้านค้าในด้านต่างๆ (โดยผู้ซื้อสามารถให้ได้ตั้งแต่ 1-5 ดาว)

                    ด้านที่ 1 สินค้าตรงกับที่สั่งซื้อ

                    ด้านที่ 2 การให้บริการของร้านค้า

                    ด้านที่ 3 ความรวดเร็วในการจัดส่ง

                    ด้านที่ 4 คุณภาพของหีบห่อและการจัดส่ง

eba6c4517a9a310249826634ff1060f4.jpg

3. ผู้ซื้อสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อที่จะไม่แสดงซื่อผู้ใช้ต่อบุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาดูความคิดเห็นได้โดยร้านค้าจะยังเห็นชื่อของผู้ซื้อได้อยู่ โดยดูได้ที่หน้าคะแนนความพึงพอใจที่หน้าจัดการร้านค้า

5a1dbfd423acd35e4fcbdda42bf5b89c.jpg

 

4. ถ้าผู้ซื้อไม่มาให้คะแนนความพึงพอใจต่อร้านค้าภายใน 30 วัน ระบบจะให้คะแนนความพึงพอใจกับร้านค้าอัตโนมัติเป็น "ปานกลาง" (0 คะแนน)

 

5. คะแนนที่จะแสดงให้ผู้ซื้อและร้านค้าเห็น มีดังนี้

  • คะแนนความพึงพอใจจากผู้ซื้อ นับจากจำนวนคะแนนความพอใจ (+1) ลบด้วยจำนวนคะแนนความไม่พอใจ (-1) ตั้งแต่เปิดร้าน
  • % ความพึงพอใจต่อร้านค้าใน 12 เดือนล่าสุด ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้

    51e0434c94e13ad543e993beb3a13dcc.jpg

 

คุณสามารถดูคะแนนความพึงพอใจต่อร้านค้าได้ที่

1.หน้ารายละเอียดสินค้า จะแสดง คะแนนความพึงพอใจจากผู้ซื้อ, % ความพึงพอใจต่อร้านค้า, ความพึงพอใจต่อร้านค้าในด้านต่างๆ พร้อมความคิดเห็น

 

2.เมนูความพึงพอใจในหน้าร้านค้า จะแสดงรายละเอียด คะแนนความพึงพอใจทั้งหมดของร้านค้า

 

3.หน้ารายการสั่งซื้อของผู้ซื้อจะแสดงรายการสั่งซื้อที่ต้องให้คะแนนความพึงพอใจและ ได้ให้คะแนนความพึงพอใจไปแล้ว

4.หน้าการจัดการร้านค้าจะแสดงรายการสั่งซื้อที่รอให้คะแนนความพึงพอใจและ ให้คะแนนความพึงพอใจไปแล้ว dc1467019e9ea5806d1698f79a088a8d.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

weloveshopping facebook WeLoveShopping Official

 Call center 02-020-2355 วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.

support@weloveshopping.com