เหตุผลในการขอเงินคืนของผู้ซื้อ

  • ร้านค้าแจ้งว่าไม่มีสินค้า / สินค้าหมด
  • ส่งสินค้าล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์
  • วิธีการจัดส่งไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
  • สินค้ามีความชำรุดบกพร่อง
  • สินค้าไม่ตรงตามคำบรรยายที่ระบุไว้บนเว็บไซต์
  • สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามคำบรรยายสินค้าที่ระบุไว้บนเว็บไซต์
  • หมายเลขจัดส่งไม่ถูกต้อง
  • ปัญหาจากบริษัทขนส่งสินค้า
  • ผู้ซื้อต้องการขอคืนสินค้า
  • ผู้ซื้อขอยกเลิกรายการสั่งซื้อ    

     

ทำอย่างไรเมื่อผู้ซื้อทำการขอเงินคืน?

 • เมื่อผู้ซื้อขอเงินคืนทั้งรายการสั่งซื้อ
  คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะปฏิเสธการขอเงินคืนของผู้ซื้อพร้อมเหตุผลโดยแจ้งเหตุผลให้แก่ผู้ซื้อทราบก่อน หรือเลือกที่จะยอมรับการขอเงินคืน
 • เมื่อผู้ซื้อขอเงินคืนบางส่วน
  คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะปฏิเสธการขอเงินคืนของผู้ซื้อพร้อมเหตุผลโดยแจ้งเหตุผลให้แก่ผู้ซื้อทราบก่อน หรือเลือกที่จะยอมรับการขอเงินคืนในรายการที่ผู้ซื้อเลือก และคุณจะต้องดำเนินการจัดส่งสินค้าที่เหลือให้กับผู้ซื้อตามปกติ 

หมายเหตุ : 

1.ผู้ซื้อ และ ร้านค้าจะต้องตอบกลับคำร้องเกี่ยวกับการขอเงินคืนภายใน 72 ชั่วโมง หากไม่ตอบกลับคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่า ผู้ซื้อ และ ร้านค้า ยินยอมรับคำร้องดังกล่าว

2.กรณีผู้ซื้อกดขอเงินคืน หลังผู้ซื้อชำระเงินสำเร็จ และก่อนหมดระยะเวลาแจ้งจัดส่ง ร้านค้าจะต้องตอบกลับคำร้องเกี่ยวกับการขอเงินคืนภายใน 72 ชั่วโมง หลังหมดระยะเวลาแจ้งจัดส่ง หากไม่ตอบกลับคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าร้านค้า ยินยอมรับคำร้องดังกล่าว

       

ต้องคืนเงินค่าจัดส่งให้กับผู้ซื้อหรือไม่?

คุณจะต้องคืนเงินค่าจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อทำการขอเงินคืนทั้งรายการสั่งซื้อ ในกรณีที่ผู้ซื้อขอเงินคืนบางส่วนคุณจะไม่ต้องคืนเงินค่าจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อ

  

ขั้นตอนการตอบกลับการขอเงินคืน

1. ในระบบบริการร้านค้า เลือก “รายงานการสั่งซื้อ” ที่เมนูด้านซ้าย เพื่อเข้าสู่หน้ารายงานการสั่งซื้อ จากนั้น กดหัวข้อ “ขอเงินคืน” ที่แทปเมนูด้านบนเพื่อดูรายการสั่งซื้อที่มีการขอเงินคืนเข้ามา จากนั้น กด “ดูรายละเอียด” ที่รายการสั่งซื้อที่ต้องการ เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ

2. เมื่อเข้าสู้หน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ กด “ดูรายละเอียด” เพื่อเข้าสู่หน้าการขอเงินคืน โดยคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะปฏิเสธการขอเงินคืน หรือยอมรับการขอเงินคืน โดยคุณมีเวลา 72 ชั่วโมง ที่จะตอบกลับคำร้องขอเงินคืน นับจากที่ผู้ซื้อได้ทำการแจ้งขอเงินคืนเข้ามา หากคุณไม่มาตอบกลับภายใน 72 ชั่วโมง ระบบจะถือว่าคุณยอมรับการขอเงินคืน และจะทำการยอมรับการขอเงินให้กับผู้ซื้อทันที  ยกเว้น กรณีผู้ซื้อกดขอเงินคืน หลังผู้ซื้อชำระเงินสำเร็จ และก่อนหมดระยะเวลาแจ้งจัดส่ง ร้านค้าจะต้องตอบกลับคำร้องเกี่ยวกับการขอเงินคืนภายใน 72 ชั่วโมง หลังหมดระยะเวลาแจ้งจัดส่ง หากไม่ตอบกลับคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าร้านค้า ยินยอมรับคำร้องดังกล่าว

3.ปฏิเสธการขอเงินคืน
3.1 เมื่อเข้าสู่หน้าการขอเงินคืน กด “ปฏิเสธการขอเงินคืน” 


3.2 แจ้งเหตุผลที่ต้องการปฏิเสธการขอเงินคืนให้ผู้ซื้อทราบในช่อง "ข้อความถึงผู้ซื้อ" จากนั้นกดปฏิเสธการขอเงินคืน หลังจากนี้สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น "คุณได้ปฏิเสธการขอเงินคืน" และผู้ซื้อมีเวลา 72 ชั่วโมงในการตอบกลับ หากผู้ซื้อไม่ตอบกลับภายใน 72 ชั่วโมง ระบบจะถือว่าผู้ซื้อยอมรับการปฏิเสธการขอเงินคืนของคุณ และรายการสั่งซื้อนี้จะดำเนินต่อไปตามปกติ

4. ยอมรับการขอเงินคืน

4.1 เมื่อเข้าสู่หน้าการขอเงินคืน กด “ยอมรับการขอเงินคืน”


4.2 กรอกรหัสผ่าน Weloveshopping ของคุณ จากนั้น กด “ยอมรับการขอเงินคืน” เพื่อยืนยันการคืนเงินให้ผู้ซื้อ


4.3 สถานะของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็น “คุณได้ยอมรับการขอเงินคืน” และระบบจะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ซื้อทันที