วิธีการขอเงินคืน

ทำรายการผ่านคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค (Notebook)

ขั้นตอนการขอเงินคืน ลูกค้า WeLoveShopping สามารถแจ้งขอเงินคืนได้หลังจากขั้นตอน ยืนยันการชำระเงิน จนถึงก่อน ยืนยันการรับสินค้า โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1.1 กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

40f3a2a14939f611c4ccfab7f2f1c057.jpg

1.2 กดเลือก “รายการสั่งซื้อ” จากเมนูด้านซ้าย เพื่อเข้าสู่หน้ารายการสั่งซื้อ และ กด "ขอเงินคืน” ที่รายการสั่งซื้อที่คุณต้องการเพื่อเข้าสู่หน้าการขอเงินคืน

f1e32c3afd00e8b8cd96e0b9ccd01b6b.jpg

1.3 เมื่อเข้าสู้หน้า การขอเงินคืน คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • เลือกสินค้าที่ต้องการขอเงินคืน
 • เลือกเหตุผลที่ต้องการขอเงินคืน
 • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการขอเงินคืน
 • ระบุเหตุผลเพิ่มเติมที่ต้องการขอเงินคืนให้ร้านค้าทราบ
 • หากต้องการส่งรูปภาพเพิ่มเติม คุณสามารถทำได้โดยการกดที่ “เลือกไฟล์” (ทางเลือก)
 • หากกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้วให้กดที่ “แจ้งเรื่องขอเงินคืน”

748e5c189c061f1219b6c7cdb1d45a70.jpg

1.4 หลังจากคุณกด “แจ้งเรื่องขอเงินคืน” ไปแล้วระบบจะทำการแจ้งเรื่องไปที่ร้านค้า และร้านค้าจะมีเวลาปฎิเสธหรือตอบรับคำร้องขอเงินคืนของคุณตามที่กำหนด หากร้านค้าไม่ตอบกลับ ระบบจะทำการยอมรับการขอเงินคืนให้แก่คุณทันที ระยะเวลาในการตอบกลับสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้

 • ในกรณีที่คุณลูกค้าแจ้งเรื่องขอเงินคืนหลังจากแจ้งยืนยันการชำระเงิน และรายการสั่งซื้ออยู่ที่ขั้นตอน รอการแจ้งจัดส่งสินค้า จากร้านค้า ทางร้านค้าจะมีเวลาปฎิเสธคำร้องขอเงินคืน 72 ชั่วโมงหลังจากหมดเวลาแจ้งจัดส่งสินค้า** หลังจากนั้นระบบจะทำการยอมรับการขอเงินคืนให้แก่คุณลูกค้าโดยอัตโนมัติ

        **ช่วงเวลาแจ้งจัดส่งสินค้าจะแตกต่างกันตามสินค้าแต่ละรายการ คุณสามารถดูข้อมูลระยะเวลาดังกล่าวได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อ ใต้เมนู "การจัดส่งสินค้า"**

 • ในกรณีที่คุณลูกค้าแจ้งเรื่องขอเงินคืนระหว่างที่รายการสั่งซื้อ หมดเวลาแจ้งจัดส่ง ทางร้านค้าจะมีเวลาปฎิเสธคำร้องขอเงินคืน 72 ชั่วโมงหลังจากลูกค้าแจ้งเรื่อง หลังจากนั้นระบบจะทำการยอมรับการขอเงินคืนให้แก่คุณลูกค้าโดยอัตโนมัติ

15cff75109c197bda052a1d6a95827f4.jpg

1.5 ร้านค้าจะมีสองตัวเลือกในการตอบกลับคุณคือ ปฏิเสธการขอเงินคืน หรือ ยอมรับการขอเงินคืน โดยคุณจะต้องทำขั้นตอนตอบกลับร้านค้าดังนี้

 • หากร้านค้าปฏิเสธการขอเงินคืน สถานะการขอเงินคืนของคุณจะเป็น “ร้านค้าปฏิเสธการขอเงินคืน” คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขอเงินคืนนี้ หรือขอเงินคืนใหม่อีกครั้ง ด้วยการกดที่ “ดูรายละเอียด” เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ โดยคุณจะมีเวลา 72 ชั่วโมง ในการตอบกลับคำร้องของร้านค้า หากคุณไม่ตอบกลับภายใน 72 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการเงินคืนของคุณทันที 

f03071678cbce38f04e1bb00846cc4ef.jpg

 • เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดการสั่งซื้อแล้ว กด ”ดูรายละเอียด” เพื่อเข้าสู่หน้าการขอเงินคืน

b46b1e979136ad51d7d9ee1596041369.jpg

 • เมื่อเข้าสู่หน้าการขอเงินคืนแล้ว คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะยกเลิกการขอเงินคืน (โดยการสั่งซื้อนี้จะกลับไปดำเนินการตามปกติ) หรือ “แจ้งเรื่องขอเงินคืนใหม่” เพื่อแจ้งเรื่องขอเงินคืนไปยังผู้ขายอีกครั้ง

1406dae8d4455cfdf3c086171d86efbb.jpg

 • หากร้านค้ายอมรับการขอเงินคืน สถานะการขอเงินคืนของคุณจะเป็น “ร้านค้ายอมรับการขอเงินคืน” 

152acbeb9d130f75d63f3a721c8a9333.jpg

2. ขั้นตอนการแนบเอกสารเพื่อขอรับเงินคืน

หลังจากที่ร้านค้ายอมรับการขอเงินคืนเรียบร้อยแล้ว สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร (ATM, Internet Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะต้องแนบเอกสารเพื่อขอรับเงินคืน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1 เข้าสู่ระบบ >> บัญชีของฉัน >> รายการสั่งซื้อ

2.2 เมื่อเข้ามาที่หน้ารายการสั่งซื้อแล้ว สังเกตดูว่ามีออเดอร์ไหนที่ "ร้านค้ายอมรับการขอเงินคืน

2.3 คลิกปุ่ม “ดูรายละเอียด

2.4 คลิกที่ปุ่ม “ส่งเอกสารเพื่อรับเงินคืน

2.5 กรอกข้อมูลเพื่อขอรับเงินคืน

     1 ชื่อเจ้าของบัญชี

     2 ระบุชื่อธนาคาร

     3 ระบุเลขที่บัญชี

     4 แนบไฟล์สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือ

     5 ทำเครื่องหมาย / เพื่อยอมรับเงื่อนไข

     6 คลิก ส่งเอกสารเพื่อรับเงินคืน

2.6 ระบบยืนยันการอัพโหลดเอกสาร และแจ้งระยะเวลาตรวจสอบเอกสารภายใน 3 วันทำการ

ทำรายกาผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)

ขั้นตอนการขอเงินคืน ลูกค้า WeLoveShopping สามารถแจ้งขอเงินคืนได้หลังจากขั้นตอน ยืนยันการชำระเงิน จนถึงก่อน ยืนยันการรับสินค้า โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้


1.1 กดเลือกที่เข้าสู่ระบบ (ด้านหน้ารูปหัวใจ) หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม เมนู มุมบนด้านซ้ายมือ

      

1.2 เลือกหัวข้อ “รายการสั่งซื้อ


1.3 เลื่อนไปยังรายการสั่งซื้อที่ต้องการขอเงินคืน และกดเลือกที่ “ขอเงินคืน


1.4 ติ๊กเครื่องหมายถูก ที่หน้ารูปสินค้า ในตำแหน่งเลข (5) และเลือกเหตุผลที่ต้องการขอเงินคืนในตำแหน่งเลข (6) พร้อมทั้งพิมพ์ข้อความถึงร้านค้า หากไม่ต้องการพิมพ์สามารถใส่เครื่องหมาย - ได้ค่ะ แล้วกดแจ้งเรื่องขอเงินคืนในตำแหน่งเลข (7)


1.5 หน้าจอแสดงผลเมื่อกดขอเงินคืนเรียบร้อยแล้ว

      

2. ขั้นตอนการแนบเอกสารเพื่อขอรับเงินคืน

หลังจากที่ร้านค้ายอมรับการขอเงินคืนเรียบร้อยแล้ว สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร (ATM, Internet Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะต้องแนบเอกสารเพื่อขอรับเงินคืน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1 เข้าสู่ระบบ และคลิกที่ปุ่ม เมนู (3 ขีดแนวนอน) มุมบนด้านซ้ายมือ

2.2 คลิกที่เมนู “รายการสั่งซื้อ

2.3 เมื่อเข้ามาที่หน้ารายการสั่งซื้อแล้ว สังเกตดูว่ามีออเดอร์ไหนที่ "ร้านค้ายอมรับการขอเงินคืน” และคลิกปุ่ม “ดูรายละเอียด

2.4 คลิกที่ปุ่ม “ส่งเอกสารเพื่อรับเงินคืน

2.5 กรอกข้อมูลเพื่อขอรับเงินคืน

     1 ชื่อเจ้าของบัญชี

     2 ระบุชื่อธนาคาร

     3 ระบุเลขที่บัญชี

     4 แนบไฟล์สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือ

     5 ทำเครื่องหมาย / เพื่อยอมรับเงื่อนไข

     6 คลิก ส่งเอกสารเพื่อรับเงินคืน

หมายเหตุ :

- ไฟล์เอกสารที่จะใช้อัพโหลด ขนาดจะต้องไม่เกิน 2 MB

- เฉพาะไฟล์นามสกุล .jpg , .png , .pdf เท่านั้น

- ชื่อเจ้าของบัญชี ระบบจะกำหนดจากชื่อผู้รับสินค้าให้อัตโนมัติ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามเพิ่มเติม


2.6 ระบบยืนยันการอัพโหลดเอกสาร และแจ้งระยะเวลาตรวจสอบเอกสารภายใน 3 วันทำการ

ระยะเวลาการได้รับเงินคืน :


1. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะได้รับเงินคืนภายใน 7-14 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากที่ทางร้านค้าได้ยอมรับการขอเงินคืน ทั้งนี้ระยะเวลาการได้รับเงินคืนจะขึ้นอยู่กับระบบและนโยบายของสถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร

2. กรณีชำระด้วยบัตรเดบิต จะได้รับเงินคืนภายใน 45-60 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากที่ทางร้านค้าได้ยอมรับการขอเงินคืนของท่าน ทั้งนี้ระยะเวลาการได้รับเงินคืนจะขึ้นอยู่กับระบบและนโยบายของสถาบันการเงินที่ออกบัตรเดบิตของผู้ถือบัตร

3. กรณีชำระเงินด้วยตู้เอทีเอ็ม/เคาน์เตอร์ธนาคาร/อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งหรือโมบายแบงก์กิ้ง/เคาน์เตอร์เซอวิส ยอดเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านส่งเรื่องเข้ามาในระบบการขอเงินคืน (สำเนาหน้าเลขที่บัญชีธนาคาร ที่ชื่อเจ้าของบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้รับสินค้า) ภายใน 7 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากที่เอกสารได้รับการอนุมัติเรียบร้อย

4. กรณีชำระด้วยวอลเล็ท บาย ทรูมันนี่ (wallet by truemoney) จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีวอลเล็ททันที! หลังจากที่ทางร้านค้าได้ยอมรับการขอเงินคืน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

weloveshopping facebook WeLoveShopping Official

Call center 02-020-2355 วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.

support@weloveshopping.com