วิธีการขอเงินคืน

ลูกค้า WeLoveShopping สามารถแจ้งขอเงินคืนได้หลังจากขั้นตอน ยืนยันการชำระเงิน จนถึงก่อน ยืนยันการรับสินค้า โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1.  เข้าสู่ระบบ WeLoveShopping
40f3a2a14939f611c4ccfab7f2f1c057.jpg

2.  กดเลือก “รายการสั่งซื้อ”จากเมนูด้านซ้าย เพื่อเข้าสู่หน้ารายการสั่งซื้อ และ กด "ขอเงินคืน” ที่รายการสั่งซื้อที่คุณต้องการเพื่อเข้าสู่หน้าการขอเงินคืนf1e32c3afd00e8b8cd96e0b9ccd01b6b.jpg


3.  เมื่อเข้าสู้หน้า การขอเงินคืน คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • เลือกสินค้าที่ต้องการขอเงินคืน
  • เลือกเหตุผลที่ต้องการขอเงินคืน
  • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการขอเงินคืน
  • ระบุเหตุผลเพิ่มเติมที่ต้องการขอเงินคืนให้ร้านค้าทราบ
  • หากต้องการส่งรูปภาพเพิ่มเติม คุณสามารถทำได้โดยการกดที่ “เลือกไฟล์” (ทางเลือก)
  • หากกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้วให้กดที่ “แจ้งเรื่องขอเงินคืน”

748e5c189c061f1219b6c7cdb1d45a70.jpg


4.  หลังจากคุณกด “แจ้งเรื่องขอเงินคืน” ไปแล้วระบบจะทำการแจ้งเรื่องไปที่ร้านค้า และร้านค้าจะมีเวลาปฎิเสธหรือตอบรับคำร้องขอเงินคืนของคุณตามที่กำหนด หากร้านค้าไม่ตอบกลับ ระบบจะทำการยอมรับการขอเงินคืนให้แก่คุณทันที ระยะเวลาในการตอบกลับสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้

4.1 ในกรณีที่คุณลูกค้าแจ้งเรื่องขอเงินคืนหลังจากแจ้งยืนยันการชำระเงิน และรายการสั่งซื้ออยู่ที่ขั้นตอน รอการแจ้งจัดส่งสินค้า จากร้านค้า ทางร้านค้าจะมีเวลาปฎิเสธคำร้องขอเงินคืน 72 ชั่วโมงหลังจากหมดเวลาแจ้งจัดส่งสินค้า** หลังจากนั้นระบบจะทำการยอมรับการขอเงินคืนให้แก่คุณลูกค้าโดยอัตโนมัติ

**ช่วงเวลาแจ้งจัดส่งสินค้าจะแตกต่างกันตามสินค้าแต่ละรายการ คุณสามารถดูข้อมูลระยะเวลาดังกล่าวได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อ ใต้เมนู "การจัดส่งสินค้า"**

4.2 ในกรณีที่คุณลูกค้าแจ้งเรื่องขอเงินคืนระหว่างที่รายการสั่งซื้อ หมดเวลาแจ้งจัดส่ง ทางร้านค้าจะมีเวลาปฎิเสธคำร้องขอเงินคืน 72 ชั่วโมงหลังจากลูกค้าแจ้งเรื่อง หลังจากนั้นระบบจะทำการยอมรับการขอเงินคืนให้แก่คุณลูกค้าโดยอัตโนมัติ

15cff75109c197bda052a1d6a95827f4.jpg


5.  ร้านค้าจะมีสองตัวเลือกในการตอบกลับคุณคือ ปฏิเสธการขอเงินคืน หรือ ยอมรับการขอเงินคืน โดยคุณจะต้องทำขั้นตอนตอบกลับร้านค้าดังนี้

        5.1. หากร้านค้าปฏิเสธการขอเงินคืน สถานะการขอเงินคืนของคุณจะเป็น “ร้านค้าปฏิเสธการขอเงินคืน”คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขอเงินคืนนี้
หรือขอเงินคืนใหม่อีกครั้ง ด้วยการกดที่ “ดูรายละเอียด” เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ โดยคุณจะมีเวลา 72 ชั่วโมง ในการตอบกลับคำร้องของร้านค้า หากคุณไม่ตอบกลับภายใน 72 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการเงินคืนของคุณทันที f03071678cbce38f04e1bb00846cc4ef.jpg

 

       5.2 เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดการสั่งซื้อแล้ว กด ”ดูรายละเอียด” เพื่อเข้าสู่หน้าการขอเงินคืนb46b1e979136ad51d7d9ee1596041369.jpg

        

       5.3 เมื่อเข้าสู่หน้าการขอเงินคืนแล้ว คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะยกเลิกการขอเงินคืน (โดยการสั่งซื้อนี้จะกลับไปดำเนินการตามปกติ)
หรือ “แจ้งเรื่องขอเงินคืนใหม่” เพื่อแจ้งเรื่องขอเงินคืนไปยังผู้ขายอีกครั้ง1406dae8d4455cfdf3c086171d86efbb.jpg

          

      5.4 หากร้านค้ายอมรับการขอเงินคืน สถานะการขอเงินคืนของคุณจะเป็น “ร้านค้ายอมรับการขอเงินคืน” 152acbeb9d130f75d63f3a721c8a9333.jpg

วิธีการแนบไฟล์เอกสารขอเงินคืนเมื่อร้านค้ายอมรับการขอเงินคืน

 1.ทำรายการผ่านคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค (Notebook) 1.1 ล็อกอิน เข้าสู่ระบบ >> บัญชีของฉัน >> รายการสั่งซื้อ1.2 เมื่อเข้ามาที่หน้ารายการสั่งซื้อแล้ว สังเกตดูว่ามีออเดอร์ไหนที่ "ร้านค้ายอมรับการขอเงินคืน1.3 คลิกปุ่ม “ดูรายละเอียด1.4 คลิกที่ปุ่ม “ส่งเอกสารเพื่อรับเงินคืน”1.5 กรอกข้อมูลเพื่อขอรับเงินคืน

1 ชื่อเจ้าของบัญชี

2 ระบุชื่อธนาคาร

3 ระบุเลขที่บัญชี

4 แนบไฟล์สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือ

5 ทำเครื่องหมาย / เพื่อยอมรับเงื่อนไข

6 คลิก ส่งเอกสารเพื่อรับเงินคืน1.6 ระบบยืนยันการอัพโหลดเอกสาร และแจ้งระยะเวลาตรวจสอบเอกสารภายใน 3 วันทำการ

2.ทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)2.1 ล็อกอิน เข้าสู่ระบบ และคลิกที่ปุ่ม เมนู (3 ขีดแนวนอน) มุมบนด้านซ้ายมือ

2.2 คลิกที่เมนู “รายการสั่งซื้อ”

2.3 เมื่อเข้ามาที่หน้ารายการสั่งซื้อแล้ว สังเกตดูว่ามีออเดอร์ไหนที่ "ร้านค้ายอมรับการขอเงินคืน” และคลิกปุ่ม “ดูรายละเอียด”2.4 คลิกที่ปุ่ม “ส่งเอกสารเพื่อรับเงินคืน2.5 กรอกข้อมูลเพื่อขอรับเงินคืน 

1 ชื่อเจ้าของบัญชี     

2 ระบุชื่อธนาคาร     

3 ระบุเลขที่บัญชี      

4 แนบไฟล์สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือ 

5 ทำเครื่องหมาย / เพื่อยอมรับเงื่อนไข     

6 คลิก ส่งเอกสารเพื่อรับเงินคืน 

หมายเหตุ : 

- ไฟล์เอกสารที่จะใช้อัพโหลด ขนาดจะต้องไม่เกิน 2 MB 

- เฉพาะไฟล์นามสกุล .jpg , .png , .pdf เท่านั้น 

- ชื่อเจ้าของบัญชี ระบบจะกำหนดจากชื่อผู้รับสินค้าให้อัตโนมัติ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามเพิ่มเติม2.6 ระบบยืนยันการอัพโหลดเอกสาร และแจ้งระยะเวลาตรวจสอบเอกสารภายใน 3 วันทำการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

weloveshopping facebook WeLoveShopping Official

 Call center 02-020-2355 วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.

support@weloveshopping.com