ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

ฉันจะตรวจสอบสถานะของรายการสินค้าได้อย่างไร

ในระบบบริการร้านค้า เลือก "รายงานการสั่งซื้อ" ที่เมนูด้านซ้าย เพื่อเข้าสู่หน้ารายงานการสั่งซื้อ จากนั้นสังเกตที่แทปเมนูด้านบนซึ่งจะแสดงหัวข้อสถานะต่างๆ ของทุกรายการสั่งซื้อของคุณ โดยคุณสามารกดเข้าไปที่หัวข้อของสถานะที่คุณต้องการเพื่อให้ระบบแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่อยู่ในสถานะนั้นๆได้

ฉันจะแจ้งจัดส่งสินค้าได้อย่างไร

หากผู้ซื้อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อภายระยะเวลาที่คุณได้ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้าโดยคุณสามารถ
แจ้งจัดส่งสินค้าได้ด้วยขั้นตอนดังนี้


1.ในระบบบริการร้านค้า เลือก "รายงานการสั่งซื้อ" ที่เมนูด้านซ้าย เพื่อเข้าสู่หน้ารายการสั่งซื้อ จากนั้นสังเกตที่แทปเมนูด้านบน กดที่หัวข้อ
"รอการแจ้งจัดส่งสินค้า" เพื่อที่จะให้ระบบแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่รอการจัดส่งเท่านั้น จากนั้นกดปุ่ม "แจ้งจัดส่งสินค้า" ที่รายการสินค้าที่คุณต้องการจัดส่ง2.เมื่อกดปุ่ม “แจ้งจัดส่งสินค้า” แล้วจะปรากฏหน้าต่างให้กรอกหมายเลขพัสดุของรายการสั่งซื้อนั้น คุณจะต้องกรอกเลขพัสดุที่ถูกต้อง และกด“แจ้งจัดส่งสินค้า” หมายเหตุ : การใส่หมายเลขพัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือ แจ้งจัดส่งโดยที่ยังไม่ได้ส่งสินค้าจริง ผู้ซื้อมีสิทธิ์ดำเนินการขอเงินคืนได้ทันที


3.เมื่อคุณแจ้งจัดสินค้าแล้ว สถานะของรายการสินค้านั้นจะเปลี่ยนเป็น “รอยืนยันรับสินค้า”

ฉันจะตรวจสอบสถานะของพัสดุได้อย่างไร

หากคุณได้ทำการแจ้งจัดส่งสินค้าแล้ว คุณสามารถเข้าไปเช็คสถานะพัสดุของรายสินค้าที่แจ้งจัดส่งไปแล้วได้ด้วยขั้นตอนดังนี้


1.ในระบบบริการร้านค้า เลือก “รายงานการสั่งซื้อ” ที่เมนูด้านซ้าย เพื่อเข้าสู่หน้ารายการสั่งซื้อ จากนั้นสังเกตที่แทปเมนูด้านบนกดที่หัวข้อ “รอยืนยันรับสินค้า” เพื่อที่จะให้ระบบแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่แจ้งจัดส่งไปแล้วเท่านั้น จากนั้นกด “ดูรายละเอียด” ที่รายการสินค้าที่คุณต้องการดูสถานะพัสดุเพื่อเข้าสู่หน้า
รายละเอียดการสั่งซื้อ
 


2.เข้าสู่หน้ารายละเอียดการสั่งซื้อแล้ว กด “ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง” ด้านหลังหมายเลขพัสดุ


3.หลังจากที่กด “ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง” จะปรากฏหน้าต่างแสดงสถานะการจัดส่งของรายการสินค้านี้ขึ้นมา