ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.สมัครสมาชิก

สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก ต้องทำการสมัครสมาชิก Weloveshopping ก่อน สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


2. สมัครเปิดร้านค้า

เมื่อท่านสมัครสมาชิกสำเร็จแล้ว ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้า สมัครเปิดร้านค้า

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก WeLoveShopping อยู่แล้วสามารถล็อคอินและ สมัครเปิดร้านค้าที่นี่ (สำหรับบุคคลธรรมดา)

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก WeLoveShopping อยู่แล้วสามารถล็อคอินและ สมัครเปิดร้านค้าที่นี่ (สำหรับนิติบุคคล)


3. กรอกข้อมูลเจ้าของร้าน

กรอกชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชนของเจ้าของร้านค้า

จากนั้น อัพโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของร้านค้าที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนคาดหน้าว่า “ใช้เพื่อสมัครเปิดร้านค้ากับ Weloveshopping
และใช้บริการ True Money เท่านั้น”

หมายเหตุ:

-การอัพโหลดเอกสารสามารถทำภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ได้

-เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชนที่กรอกมาในระบบ กับเอกสารที่อัพโหลดมาว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากถูกต้องตรงกัน เจ้าหน้าที่จึงจะอนุมัติให้เปิดร้านค้าได้4. กรอกข้อมูลร้านค้า

4.1 เลือกหมวดหมู่ร้านค้าที่ตรงกับสินค้าในร้าน หากร้านค้าขายสินค้าหลายหมวดหมู่ ให้เลือกหมวดหมู่ที่ร้านค้ามีสินค้ามากที่สุดเป็นหลัก

4.2 ใส่ชื่อร้านค้า ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร

4.3 ใส่ชื่อ URL ที่ต้องการใช้งาน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ความยาว 4-20 ตัวอักษร

- จะต้องไม่เป็นชื่อที่ซ้ำกับ URL ของร้านค้าอื่นบน WeStore ซึ่งร้านค้าสามารถตรวจสอบ URL ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่จากปุ่ม “ตรวจสอบ” ด้านล่าง

- URL ของร้านค้า WeStore มีรูปแบบดังนี้ http://store.weloveshopping.com/ชื่อร้านค้าภาษาอั...

- ชื่อ URL นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

4.4 กรอกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของร้านค้าที่สามารถติดต่อได้5. ยืนยันการสมัคร

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว อ่านเงื่อนไขและคลิกเลือก “ฉันเข้าใจและยอมรับนโยบายและเงื่อนไขการให้บริการของเวปไซต์” และกด “ยืนยันการสมัคร”

จากนั้นเว็บไซต์จะแสดงหน้าต้อนรับ พร้อมแสดงชื่อร้านค้า ID ร้านค้าและ URL ร้านค้า รวมทั้งข้อมูลเหล่านี้ไปทางอีเมล์ที่ใช้สมัครเปิดร้านด้วย ซึ่งถือเป็นการยืนยันว่าท่านได้ทำการสมัครเปิดร้านค้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว