วิธีเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ เร่งยอดขายให้ร้านค้า WeStore

          โอกาสเพิ่มยอดขายง่ายๆ เพียงเข้าร่วมแคมเปญกับ WeLoveShopping ด้วยเงื่อนไขในการคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมแคมเปญ ดังนี้

  

1.สินค้าคุณภาพ ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด 

          ชื่อสินค้า: ควรระบุประเภท ขนาด สี ในชื่อสินค้าให้ชัดเจน เพื่อช่วยในการค้นหา อ่านเพิ่มเติม

          รายละเอียดสินค้า: ควรมีข้อมูลที่จำเป็น เช่น ขนาด สี คุณสมบัติ ชื่อรุ่น ยี่ห้อ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจซื้อทำได้เร็วขึ้น  อ่านเพิ่มเติม

          รูปภาพสินค้า: ร้านค้าควรนำเสนอรูปภาพสินค้าในหลายมุมมอง รูปภาพที่ดีนั้นจะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น  อ่านเพิ่มเติม

          ราคาสินค้า: เพื่อให้การทำแคมเปญนั้นมีผลลัพธ์ที่ดี ร้านค้าควรตั้งราคาสินค้าในระดับที่ดีกว่าราคาในตลาด โดยทำการเปรียบเทียบราคาจากเว็บไซต์เทียบราคาก่อนนำสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ  อ่านเพิ่มเติม

          สินค้าฮิตตามกระแส: สินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด ย่อมสามารถขายได้ในปริมาณมาก ดังนั้น การจัดหาสินค้ามาร่วมแคมเปญ จึงควรเป็นสินค้าที่อยู่ในความสนใจของตลาดส่วนใหญ่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการทำการตลาด 

  

2. ร้านค้ามีระบบรับชำระผ่านบัตรเครดิต 

          การเปิดรับชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตนั้นช่วยให้การตัดสินใจซื้อรวดเร็วขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่สะดวก อีกทั้งมีแนวโน้มที่ผู้ซื้อจะซื้อสินค้าออนไลน์และจ่ายด้วยบัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ยังช่วยให้ร้านค้ามั่นใจว่ารายการสั่งซื้อนั้นจะมีโอกาสชำระเงินสำเร็จมากกว่าการชำระในช่องทางอื่น อ่านเพิ่มเติม

  

3. ร้านค้ามีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 90% 

          คะแนนความพึงพอใจมีส่วนช่วยให้ร้านค้าเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ซื้อให้ความใส่ใจกับการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยดูจากคะแนนความพึงพอใจที่ผู้ซื้อท่านอื่นๆ ได้ให้คะแนนไว้ อ่านเพิ่มเติม

  

4. ร้านค้ามีรายการขอเงินคืนไม่เกิน 5% ของรายการสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว 

          ตัวอย่างเช่น มีลูกค้าสั่งสินค้าและชำระเงิน จำนวน 100 รายการ (Order) ร้านค้าจะต้องมีจำนวนรายการที่ขอคืนเงินไม่เกิน 5 รายการ