ขั้นตอนการขอรหัสผ่านใหม่ (
ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ)


1. กด “เข้าสู่ระบบ” (1) และกดเลือก “ลืมรหัสผ่าน” (2)


ผ่านคอมพิวเตอร์

 

ผ่านโทรศัพท์มือถือ

2. กรอกข้อมูลสมาชิก เช่น อีเมล์สมาชิก (3) และทำเครื่องหมาย / หน้าคำว่า ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ (หรือ I'm not a robot) (4) และกดปุ่ม “ขอรหัสใหม่” (5)


ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ

3. ระบบจะส่งอีเมล์ เพื่อแจ้งรหัสยืนยัน 6 หลัก (8) ให้นำรหัสดังกล่าวมาใส่ในช่อง "รหัสยืนยัน" (6) เพื่อทำการยืนยันการสร้างรหัสผ่านใหม่ และกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" (7) เพื่อเข้าไปกำหนดรหัสผ่านใหม่


ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ

* หากท่านไม่ได้รับอีเมล โปรดตรวจสอบในโฟลเดอร์อีเมลขยะ โดยอีเมลจะถูกส่งจาก Weloveshopping.com (no-reply@weloveshopping.com)

4. กรอกหมายเลขบัตร 13 หลักของคุณ (9) เมื่อเรียบร้อยให้กดปุ่ม "ยืนยันหมายเลขบัตรประชาชน" (10) 


ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ ผ่านโทรศัพท์มือถือ

5. ระบุรหัสผ่านใหม่ให้ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรอบสีเทาให้ครบทั้ง 2 ช่อง (11) (12) และกดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" (13)


ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ ผ่านโทรศัพท์มือถือ

6. ระบบจะยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน และสามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่ได้ทันที โดยคลิ๊กที่คำว่า "ไปหน้าเข้าสู่ระบบ"


ผ่านคอมพิวเตอร์ & 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ