ขั้นตอนการขอรหัสผ่านใหม่ (ผ่านคอมพิวเตอร์)

1. กดเลือก “เข้าสู่ระบบ” และกดเลือก “ลืมรหัสผ่าน ?”

2. กรอกข้อมูลสมาชิก เช่น ชื่อผู้ใช้งาน (username) หรือ อีเมล์สมาชิก เป็นต้น และพิมพ์ข้อความตามรูปภาพ และกดเลือก “ตกลง”

3. ระบบจะส่งอีเมล์สำหรับการขอรหัสผ่านใหม่ ไปยังอีเมล์สมาชิกนั้นๆ ทันที หลังจากที่กดเลือก “ตกลง” ไปแล้ว

* หากไม่พบอีเมล์ในกล่องอีเมล์ปกติ ให้ตรวจสอบอีเมล์ในกล่องอีเมล์ขยะ

4. ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

     4.1. กดเลือกอีเมล์จาก TrueID

     4.2. กดเลือกที่ลิงค์ เพื่อส่งคำขอรหัสใหม่

     4.3. ระบบแจ้งยืนยันการส่งคำขอไปให้ที่อีเมล์ กดเลือกปุ่ม “ปิด”

5. ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่มาให้ โดยส่งจาก TrueID กดเลือกอีเมล์จาก TrueID เพื่อดูรหัสผ่านใหม่ และนำรหัสผ่านใหม่นี้มา Login เข้าสู่ระบบอีกครั้ง