Browsing: ไข้หวัด

สุขภาพ Washing of hands with soap under running water.
0

ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศก็เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล หากร่างกายปรับสภาพไม่ทัน ก็อาจทำให้เกิดโรคต…