Browsing: ปัญหาสุขภาพ

สุขภาพ Amount_sleep
0

หลายคนอาจจะเคยเรียนกันมาว่า ร่างกายจำเป็นต้องนอน 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่คนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าการนอน 6 ชั่…

สุขภาพ tired-4
0

เป็นกันไหม ยังไม่ทันทำอะไร แค่ลืมตาตื่นขึ้นมาจากที่นอน ก็รู้สึก เหนื่อย ซะแล้ว ยังไม่ทันได้ทำงานอะไร…