ยินดีด้วย! คุณได้รับรหัสชมภาพยนต์ 2 ที่นั่ง มูลค่า 380 บาท เป็นของขวัญวันเกิด

0

CTAA

เงื่อนไข :
1.    สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่มียอดสั่งซื้อสินค้าภายในเดือนเกิดตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อรายการสั่งซื้อ รับฟรีทันทีรหัสชมภาพยนต์ 2 ที่นั่ง
2.    สมาชิก 1 ท่านสิทธิได้รับรหัสชมภาพยนต์สูงสุดไม่เกิน 2 ที่นั่ง
3.    สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่มีวันเกิดในเดือนนี้ตามที่แจ้งในระบบเท่านั้น
4.    รหัสชมภาพยนต์นี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5.    บริษัทฯ จะจัดส่งรหัสชมภาพยนต์ 2 ที่นั่งผ่านช่องทางอีเมล์ ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปจากเดือนเกิดของท่าน
6.    เงื่อนไขการใช้รหัสชมภาพยนต์เป็นไปตามที่ Major Cineplex เป็นผู้กำหนด
7.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการยกเลิกรายการสั่งซื้อ และทำเรื่องคืนเงิน สำหรับสมาชิกผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
8.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมรูปแบบเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้รางวัลเฉพาะผู้ที่สมัครรับอีเมลข่าวสาร และได้รับอีเมล Happy Birthday เท่านั้น

156 total views, 1 views today

Comments are closed.