ใช้ปุ๋ยเคมีภัณฑ์ปลูกลำไย มีข้อดีข้อเสีย อย่างไร?

0

ปัจจุบันเกษตรกรปลูกพืชผัก ทำสวนผลไม้ ต่างหันมาใช้ปุ๋ยเคมี ในการเร่งผลผลิตทางการเกษตรกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะการปลูกลำไย ที่ช่วยกระตุ้นและเพิ่มผลผลิตให้ออกดอก ออกผลได้เร็ว แต่ในการเร่งผลผลิตให้ผลไม้ออกผลนอกฤดูกาล บางครั้งก็มีผลเสียตามมา หากใช้ปุ๋ยเคมี และสารเร่งผลผลิตติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน โดยขาดความรู้ในการใช้ อาจส่งผลเสียให้กับสภาพของดิน จนทำให้ดินไม่สามารถปลูกพืชผัก ผลไม้ได้ต่อไป ดังนั้น เราจึงรวบรวมข้อดี และข้อเสียของการใช้สารเคมีภัณฑ์ว่ามีอไรกันบ้าง เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบธุรกิจเกษตรกรรม

ปุ๋ยเคมีภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีภัณฑ์สำเร็จรูปแต่ละสูตร ที่ใช้ในการปลูกพืช สวนผลไม้

ข้อดีและข้อเสีย ของการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกลำไย

สวนลำไย

สวนลำไย ที่ใช้ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมีภัณฑ์ในการปลูกต้นลำไย

ข้อดี

 • มีปริมาณธาตุอาหารสูงมาก เพียงใช้ในปริมาณเล็กน้อย พืชผัก ผลไม้ก็ได้รับสารอาหารตามความต้องการ
 • ต้นลำไย สามารถดูดซับธาตุอาหารจากปุ๋ยได้เร็ว ทำให้ออกดอกผลเร็วขึ้นกว่าปกติ
 • ราคาถูก เมื่อเทียบจากปริมาณของธาตุอาหารที่มีในปุ๋ย
 • ค่าขนส่งถูกกว่าปริมาณที่ใช้น้อย แต่มีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูง

ข้อเสีย

 • ปุ๋ยเคมีไม่มีเกลือแร่, สารอาหารขนาดเล็ก และสารอาหารขนาดใหญ่ ใช้ไปได้สักระยะ จะส่งผลให้ดินขาดความสมบูรณ์
 • ปุ๋ยเคมีทำลายจุลินทรีย์ขนาดเล็ก ส่งผลทำให้ดินเสื่อมประสิทธิภาพ ไม่สามารถเพาะปลูกต้นลำไยได้อีก
 • ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนในน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย มีสารเคมีตกค้าง
 • ถ้าใช้ปริมาณมากจนเกินไป จะทำให้สารอาหารในดินหมดไป ส่งผลให้ลำไยขาดคุณภาพ ได้ผลผลิตไม่เต็มที่

เนื่องจากเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น บวกกับความต้องการของตลาดสินค้า จึงทำให้เกษตรกรบางคนหันมาผสมปุ๋ยเคมีเอง เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตของลำไยด้วย สารโพแทสเซียม มาผสมกับกำมะถันในปริมาณอัตราส่วนที่มากจนเกินไป แทนที่จะใช้ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป จึงทำให้บางครั้งเกิดข่าวการระเบิดของโรงงานลำไย ที่เก็บสารโพแทสเซียมกับกำมะถันไว้ด้วยกัน ในปรมาณที่มาก จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ สื่อต่างๆ

ข้อดี และข้อเสียของสารโพแทสเซียมคลอเรต
เคมีภัณฑ์

ข้อดี

 • ช่วยเร่งดอกและผลลำไย ให้สามารถออกนอกฤดูกาลได้
 • ส่วนกำมะถันช่วยเคลือบเปลือกลำใยให้มีผิวสวย เนื้อแน่น

ข้อเสีย

 • โพแทสเซียมคลอเรตและกำมะถัน ถือเป็นสารอันตราย ที่เป็นส่วนประกอบการทำดอกไม้ไฟ ซึ่งหากใช้ในปริมาณอัตราส่วนที่มากเกินไป อาจเกิดเชื้อเพลิงได้
ลำไย

ลำไย ที่ใช้ปุ๋ยเคมีภัณฑ์ จะมีผิวของเปลือกที่สวย เนื้อแน่น

ฉะนั้น การผสมสารโพแทสเซียม เพื่อใช้เร่งดอกผลผลของลำไย สิ่งสำคัญคือต้องไม่มีกำมะถัน หรือซัลเฟอร์ในปริมาณที่มากเกินไป เพราะโพแทสเซียมคลอเรต จะเสี่ยงต่อการระเบิดตัวเอง เพื่อความปลอดภัยเกษตรกรควรเลือกซื้อปุ๋ยเคมีภัณฑ์สำเร็จรูปจะดีกว่า และต้องซื้อจากร้านที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อซื้อมาแล้วควรเก็บสารเคมีเหล่านี้ให้ห่างจากตัวบ้านอย่างน้อย 500 เมตร หรือนำมาใช้ให้หมดภายในวันที่ซื้อมาเพื่อความปลอดภัย

ที่มา : Komchadluek.net, earththailand.com, suanchowichian.com

เลือกซื้อของในหมวดโรงงานและอุตสาหกรรม ได้ที่นี้ >โรงงานและอุตสาหกรรม<

550 total views, 2 views today

Comments are closed.