กิจกรรม “รับฟรี! ไม่ต้องลุ้น! บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex” (28/12/59)

0

กิจกรรม “รับฟรี! ไม่ต้องลุ้น! บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex” (28/12/59)

เงื่อนไขการแจกของรางวัลกิจกรรม
1. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมคือ ทำรายการสั่งซื้อภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เท่านั้น (ตั้งแต่เวลา 10.00 – 23.59 น.)

2. สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องซื้อสินค้าใดๆ ก็ได้ใน www.weloveshopping.com ตามมูลค่าที่กำหนดภายในระยะเวลาร่วมกิจกรรม และชำระเงินภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา (23.59 น.) (อ้างอิงจากเวลาที่ลูกค้าทำการชำระเงินเข้ามาจริง) โดยจะต้องไม่ทำการยกเลิกการสั่งซื้อ/ขอคืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้ คือ รหัสชมภาพยนตร์ของ Major Cineplex จำนวน 1 ที่นั่ง รวมมูลค่า 190 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 600 บาทต่อคำสั่งซื้อ เงื่อนไขการใช้รางวัลเป็นไปตามที่ Major Cineplex เป็นผู้กำหนด

3. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลรหัสชมภาพยนตร์สูงสุดไม่เกิน 6 ที่นั่ง

4. วิธีประกาศรางวัล บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล (อ้างอิงจากชื่อและที่อยู่ผู้รับสินค้า) ในวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage WeLoveShopping official และ Blog.weloveshopping.com

5. รหัสชมภาพยนตร์จะถูกจัดส่งให้ลูกค้าภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 ตามอีเมลล์ที่ระบุในการจัดส่งสินค้าของเลขที่คำสั่งซื้อที่ได้รับรหัสชมภาพยนตร์

6. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า และทำเรื่องคืนเงิน สำหรับสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการแจกรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ รวมถึงดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

216 total views, 1 views today

Comments are closed.