รับเลย 50 บาท!! เมื่อใช้จ่ายครั้งแรกด้วย TrueMoney Wallet ที่ WeLoveShopping.com

0

TrueMoney50-WeLoveShopping-RMS-1040x1040

สมัคร TrueMoney Wallet ได้ที่นี่ >>

โหลดแอป TrueMoney Wallet

สำหรับ Android | iOS

เริ่มช้อปได้ที่นี่เล้ย >>

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย: รับเลย 50 บาท! เมื่อใช้จ่ายผ่าน TrueMoney Wallet

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

เพียงชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านบัญชี TrueMoney Wallet เป็นครั้งแรกเท่านั้น โดยการทำรายการที่เข้าเงื่อนไข ประกอบด้วยบริการดังต่อไปนี้

 1. จ่ายบิล
 2. เติมเงินมือถือ TrueMove H
 3. ซื้อรหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่
 4. ชำระเงินค่าสินค้าที่ร้าน 7-ELEVEN
 5. จ่ายเงินผ่านบัตร WeCard หรือ TrueYou Mastercard
 6. ชำระเงินค่าสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่รับชำระด้วย TrueMoney Wallet เช่น Weloveshopping.com, Wemall.com

โดยผู้ใช้งานที่เคยมีการทำรายการมาก่อน จะไม่ได้รับสิทธิ์ในแคมเปญนี้ และการทำรายการที่เข้าเงื่อนไขนี้ ไม่รวมการโอนเงิน การถอนเงิน และการเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet

รางวัล

รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet จำนวน 50.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม “รับเลย 50 บาท! เมื่อใช้จ่ายผ่าน TrueMoney Wallet” (“รายการส่งเสริมการขาย) ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายและถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  4.1 ลูกค้าที่ชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ครั้งแรก
  4.2 ลูกค้าที่ไม่มีการทำรายการใดๆ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
 5. บริษัทจำกัดสิทธิ์การรับของรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 6. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับของรางวัล โดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
 7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
 9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้ารายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับของรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.02-647-3333

เริ่มช้อปได้ที่นี่เล้ย >>

403 total views, 1 views today

Comments are closed.