เงื่อนไขการแจกรางวัลแคมเปญ “Cerebos NY Gift”

0

เงื่อนไขการแจก E-Voucher & Movie Ticket แคมเปญ “Cerebos NY Gift”

1. ซื้อสินค้าในแคมเปญ ครบ 2,000 บาท (ราคาสุทธิหลังหักส่วนลดและชำระเงินสำเร็จ) รับ ตั๋วภาพยนตร์ 1 ใบ (มูลค่า 180 บาท) และ e-Voucher มูลค่า 100 บาท ในการซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND’S) ที่ https://store.weloveshopping.com/brands ในครั้งต่อไป เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 500 บาท
2. ซื้อสินค้าในแคมเปญ ครบ 4,000 บาท (ราคาสุทธิหลังหักส่วนลดและชำระเงินสำเร็จ) รับ ตั๋วภาพยนตร์ 2 ใบ (มูลค่า 360 บาท) และ e-Voucher มูลค่า 250 บาท และ ในการซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND’S) ที่ https://store.weloveshopping.com/brands ในครั้งต่อไป เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 1,000 บาท
3. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.– วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23:59 น.
4. จำกัดการรับ e-Voucher 1 สิทธ์ ต่อ 1 ตะกร้าการสั่งซื้อ
5. จำกัดการรับตั๋วภาพยนตร์ 1 ใบ หรือ 2 ใบ ต่อ 1 ตะกร้าการสั่งซื้อ ตามออร์เดอร์ที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด
6. e-Voucher จะถูกจัดส่งตามอีเมลล์ที่ระบุในเลขที่การสั่งซื้อที่ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
7. ตั๋วภาพยนตร์จะถูกจัดส่งพร้อมสินค้าที่สั่งซื้อตามที่อยู่ที่ระบุในเลขที่การสั่งซื้อที่ได้รับรางวัล
8. e-Voucher และตั๋วภาพยนตร์ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าของแถม ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่จัดส่งของโค้ดส่วนลด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการมีการทุจริต ยกเลิกการสั่งซื้อ ขอเงินคืน หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิในรายการ ส่งเสริมการขายนี้
11. โค้ดส่วนลดไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นได้

83 total views, 1 views today

Comments are closed.