ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม “Fashion Surprise”

0

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม “Fashion Surprise”

ลำดับที่ รายชื่อ จำนวนตั๋วหนังที่ได้รับ (ที่นั่ง)
1 จันธิมา รักภิรมย์ (pcs) 2
2 จิรัฐิติกาล บุญเกิดบึงพร้าว 2
3 โชษิตา อ่างมณี 2
4 ณัชชา แก้วมณีวงษ์ 2
5 ธนัญญา ทองดี 2
6 นลินทิพย์ ว่องงามอนันต์ 2
7 นางสาวสิทธิณี สิมลา 2
8 นิจจารีย์ หลิว 2
9 บุณยานุช ประฐม 2
10 พิมพ์พิไล วันลับแล 2
11 เพ็ญศรี สุนทรา 2
12 มนภรณ์ วิทยาวงศรุจิ 2
13 รุโณทัย กล่ำภู่ 2
14 เรวดี รัตนศักดิ์วิบูลย์ 2
15 ศุภสิริ อุตตมะ 2
16 อรพรรณ สุทธิบริบาล 2
17 อรอุมา ถาวรวงศ์ 2
18 อำไพ ตะโกพร 2
19 pinyapat sumrid 2
20 ririnya sangsorn 2

97 total views, 1 views today

Comments are closed.