ช้อปออนไลน์..ช้อปสุดคุ้ม เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต-บัตรเดบิต กสิกรไทย

0

“ช้อปออนไลน์..ช้อปสุดคุ้ม เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ”

ต่อที่ 1: รับส่วนลดทันที 100 บาท เมื่อช้อปสินค้าตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ) จำกัด 200 สิทธิ์แรกเท่านั้น

ต่อที่ 2: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% จากบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
– รับเครดิตเงินคืน 2% เมื่อช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
– รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/ท่านตลอดรายการ)
ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ OL ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตและบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 59

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด

1. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทยเท่านั้น
2. โปรโมชั่นและรหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2559 และขอสงวนสิทธิ์การใช้โปรโมชั่นเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ ดังนี้
– Mister Robot
– Ftoy
– irichbabykidsshop
– Magnetic Beauty
– Nirin Shop
– OEM
– VE-LA SHOP
– Cleocat thailand

3. จำกัดสิทธิ์ สำหรับ 200 ท่านแรกเท่านั้น

4. ลูกค้าสามารถตรวจสอบโค้ดส่วนลดได้ที่สื่อของธนาคารฯ

5. ลูกค้าต้องสมัครสมาชิก และทำการล็อคอินก่อนการใช้สิทธิรายการส่งเสริมการขายนี้ผ่าน  https://account.weloveshopping.com/signup/user

6. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้โค้ด 1 โค้ด/ 1 ผู้ถือบัตร/1 สิทธิ์การใช้รหัสส่วนลดตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย โดยพิจารณาจาก ชื่อ ที่อยู่จัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ ใบเสร็จรับเงิน และอีเมล์

7. รหัสส่วนลด ไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดได้

8. กรณีท่านทําการยกเลิกรายการคําสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินสําหรับรหัสส่วนลด

9. กรณีคําสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก บริษัทฯ จะคืนเงินให้เฉพาะค่าสินค้าที่ท่านชําระเข้ามาเท่านั้น

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล, ยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด, ยกเลิกการให้สิทธิ์หรือไม่จัดส่งสินค้าหรือไม่คืนเงิน หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการใช้ชื่อ/ อีเมล์/ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า/ เลขหมายโทรศัพท์ ซ้ำซ้อนกันหรือมีการทุจริตหรือดำเนินการโดยมิชอบ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

1. สงวนสิทธ์ิในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยและบัตรเดบิต K-My /บัตรเดบิต K-Max / บัตรเดบิต Co-Brand / บัตรเดบิต K-Web Shopping Card ที่ส่ง SMS มาลงทะเบียนกับ ธนาคาร 1 ท่าน ต่อ 1 หมายเลขบัตร โดยพิมพ์ OL ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้ง ละ3บาท)และไดรับข้อความตอบกลับระหว่างวันที่ 1ส.ค. – 31 ต.ค. 59 เท่าน้ัน
2. สงวนสิทธ์ิมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/ท่าน/ตลอดรายการและยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุด 40,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ
3. บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Fleet Card บัตรเครดิตไทเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได้
4. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชี บัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วัน หลัง จากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
5. ผู้ถือบัตรที่จะไดรับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัตืการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกาหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
6.ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายน้ีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

209 total views, 1 views today

Comments are closed.