ลุ้นตั๋วหนัง! รางวัลละ 2 ที่นั่ง เพียงอัพเดตข้อมูลส่วนตัว

0

* เงื่อนไขและข้อกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม

– การเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เล่นจะต้องอัพเดตข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนตามที่กำหนด

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 ท่านแรก จะได้รับรางวัลตั๋วหนัง 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมทั้งหมด 100 รางวัล มูลค่ากว่า 44,000 บาท

– รางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น หากทางบริษัท Ascend Commerce ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลท่านเดียว ทางบริษัทฯขออนุญาตินับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้นและเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

– ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 23.59 น.- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ทางหน้า Facebook Weloveshopping หรือทางอีเมลของผู้ที่ได้รับรางวัล

– ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ผู้โชคดีที่แจ้งที่อยู่การจัดส่งมาอย่างครบถ้วน ภายในเดือน สิงหาคม 2559- ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้

– หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด

– ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า

– หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Weloveshopping โทร 02-900-9988 กด 1
หรืออีเมล support@weloveshopping.com

 

 

187 total views, 1 views today

Comments are closed.