WeLoveShopping ร่วมงาน SME Matching Day มหกรรมจับคู่ดี SME แห่งชาติ

0

S__4972599WeLoveShopping ร่วมงาน SME Matching Day มหกรรมจับคู่ดี SME แห่งชาติ

ธนาคารกสิกรไทยจับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชนและ 17 ช่องทางการจัดจำหน่ายชั้นนำ ร่วมกันสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ รวมถึงผู้บริโภคที่อยู่ในเขตการค้าชายแดน และการขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ขยายตัวอย่างมากจากการเติบโตของดิจิตอล โดยงานจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 19.00 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน ได้แก่กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ สัมมนาการทำธุรกิจกับช่องทางจัดจำหน่ายแต่ละช่องทางอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และบริการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกว่า 500 ราย

IMG_4465S__4972607

229 total views, 1 views today

Comments are closed.