ช้อปออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท**

0

สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตและเดบิตกสิกรไทยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ

เมื่อผู้ถือบัตร ใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทยผ่าน www.weloveshopping.com
– ครบ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
– ครบ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
(จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อครั้ง ตลอดรายการ)
ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ OL ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไข
• ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตและเดบิตกสิกรไทยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เท่านั้น
• เมื่อผู้ถือบัตร ใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทยผ่าน www.weloveshopping.com
– ครบ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
– ครบ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
• ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์จำกัดการเครดิตเงินคืน สูงสุด 500 บาท /1 สิทธิ์ /1 ท่าน ตลอดรายการ โดยพิจารณาจาก ชื่อ ที่อยู่จัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ ใบเสร็จรับเงิน และอีเมล์
• ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน เฉพาะหมายเลขบัตรฯ ที่ทำการลงทะเบียนผ่าน SMS ตามที่ระบุด้านบนและได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันว่า ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแล้วเท่านั้น
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรเครดิตสำหรับองค์กร (Corporate Card)
• การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
• ทางธนาคารและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล, ยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด, ยกเลิกการได้รับสิทธิ์หรือไม่จัดส่งสินค้า หรือไม่คืนเงิน หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการใช้ชื่อ/ อีเมล์/ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า/ เลขหมายโทรศัพท์ ซ้ำซ้อนกันหรือมีการทุจริตหรือดำเนินการโดยมิชอบ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณี ที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และหรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการได้ กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการลูกค้า WeLoveShopping โทร. 0-2900-9988 หรือธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888

คลิกเพื่อซื้อสินค้า

119 total views, 1 views today

Comments are closed.