ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ยิ่งช้อปมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก” ครั้งที่ 2

0

บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด มีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ iPhone 6 Plus 16 GB (มูลค่า 29,450 บาท) จากกิจกรรม “ยิ่งช้อปมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก” (ครั้งที่ 2) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ผู้โชคดีได้แก่ คุณณัฐพิชา เตชะโพธา

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ผู้โชคดีได้แก่ คุณวลัยลักษณ์ เดชะศิริพงษ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ผู้โชคดีได้แก่ คุณวรามาศ เพ็ชรเนียม

บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้กรอกข้อมูลสั่งซื้อสินค้าเพื่อนัดรับของรางวัล โดยบริษัทฯ จะเริ่มทำการติดต่อตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 3 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีท่านถัดไป

กติกาการรับของรางวัล

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 และกฏหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเข้ามารับรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานบริษัทฯ อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (บริษัทจะไม่ทำการจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์) โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงเพื่อรับรางวัล
    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-900-9988

69 total views, 1 views today

Comments are closed.