ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ยิ่งช้อปมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก”

0

บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด มีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ยิ่งช้อปมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก” กับ WeLoveShopping ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2558 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

วันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone 6 16GB สีทอง มูลค่า 25,500 บาท ได้แก่

คุณ ศิริ หอสุธารังษี

วันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ผู้โชคดีที่ได้รับ Samsung Galaxy S6 Edge 32GB สีทอง มูลค่า 27,900 บาท ได้แก่

คุณ Apichaya Sujaray

วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 ผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท ได้แก่

คุณ ปริพัตร ชูสังข์

บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้กรอกข้อมูลสั่งซื้อสินค้าเพื่อนัดรับของรางวัล โดยบริษัทฯ จะเริ่มทำการติดต่อตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558 หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 3 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีท่านถัดไป

กติกาการรับรางวัล

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 และกฏหมายใดๆ  ที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องขำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเข้ามารับรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานบริษัทฯ อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (บริษัทจะไม่ทำการจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์) โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงเพื่อรับรางวัล
    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-900-9988

 

70 total views, 1 views today

Comments are closed.