ปวดหลังไม่ใช่เรื่องเล่นๆ พบผู้หญิงเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชาย

0

ปวดหลังไม่ใช่เรื่องเล่นๆ พบผู้หญิงเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชาย

ไม่ว่าจะลุก หรือนั่ง ต้องมีเสียงอุทานโอย…ขึ้นมาทุกที แม้จะกินยาไปก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหาย อาการปวดหลังนั้นสามารถเกิดได้จากความผิดปกติของร่างกายหลายอย่าง

เช่น การเคลื่อนไหวผิดท่าทาง หรือเกิดจากความผิดปกติของเเนวกระดูก ในบางรายอาจมีอาการปวดเล็กน้อย ทำให้เกิดการละเลยและกลายเป็นปัญหาเรื้อรังตามมา อาการปวดหลังเรื้อรังอาจมีสาเหตุมาจากการคดของกระดูกสันหลังได้ ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดโรคนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่โดยส่วนใหญ่จะพบจากกรรมพันธุ์เป็นหลัก ส่วนในเรื่องของการรักษาก็ขึ้นอยู่กับว่า มีมุมของการคดกี่องศา และคนไข้มีอาการร่วมอื่น ๆ เช่น มีปัญหาทางด้านระบบประสาทร่วมด้วยหรือไม่ มีอาการเสียความสมดุลของร่างกายหรือไม่ โดยการเสียสมดุลของร่างกายนั้นมีจุดสังเกตง่ายๆ ได้แก่ ไหล่สองข้างสูงไม่เท่ากัน หรือกระดูกเชิงกรานสูงไม่เท่ากัน ทำให้อาจมีปัญหาเรื่องของการเดินทำให้ทรงตัวขณะเดินลำบาก ทั้งนี้กลุ่มเสี่ยงของกระดูกสันหลังคดยังไม่พบแน่ชัด แต่พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่ประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคกระดูกสันหลังคด นอกจากนี้มักพบว่าเพศหญิงจะเป็นมากกว่าเพศชาย

สำหรับผลกระทบของโรคกระดูกสันหลังคด นอกจากจะทำให้เกิดอาการปวดหลัง มีปัญหาด้านการทรงตัว และอาจมีปัญหาความผิดปกติของระบบประสาท เช่น ชา หรืออ่อนแรง ยังพบว่าผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงในการเกิดความเสื่อมของกระดูกสันหลังเร็วกว่าคนปกติ ทั้งนี้เพราะการถ่ายน้ำหนักของแนวกระดูกสันหลังมีการเปลี่ยนแปลงไป

การรักษาโรคกระดูกสันหลังคดนั้นขึ้นอยู่กับมุมของแนวกระดูกสันหลังที่คด โดยถ้ามีมุมการคดไม่มากและไม่มีอาการใดๆ แพทย์จะใช้การติดตามอาการ โดยการเอ็กซเรย์เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของมุมหรือการคดกระดูกสันหลัง ในคนที่มีมุมในการคดมากขึ้นมาแพทย์ก็จะพิจารณาใช้การกายภาพบำบัด ร่วมกับการใช้เสื้อดัดแนวกระดูกสันหลัง แต่ในรายที่มีอาการคดมากๆ คือ มีมุมความคดมากกว่า 45 – 50 องศา หรือในรายมีการกดทับของเส้นประสาท หรือมีปัญหาการทรงตัว อาจจะต้องพิจารณาการรักษาโดยการผ่าตัด

ขอบคุณข้อมูลจาก www.praew.com

praew_logo

156 total views, 1 views today

Comments are closed.