HOW TO ทำความสะอาดเมื่อพลาดโดนหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์เปื้อนมือ

0

หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ คือ อีกหนึ่งวัสดุที่จำเป็นสำหรับออฟฟิศต่างๆ ที่มีอุปกรณ์สำนักงานอย่างปริ้นเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์เป็นของเหลวหรือวัตถุกึ่งของเหลวที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความและภาพบนกระดาษ โดยปัจจุบันหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ หมึกพิมพ์และหมึกเขียน ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ดังต่อไปนี้

printer-ink

CR. Pixabay.com

ส่วนประกอบหลักของหมึกพิมพ์และหมึกเขียน

  1. สารสี คือ สารที่ทำให้เกิดสีในหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ มี 2 ชนิด คือ Pigment คือสารสีที่ไม่สามารถละลายในหมึก แต่จะแขวนลอยอยู่ ส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นสารสีในหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ และ Dye สารสีที่สามารถละลายได้ในหมึก มักใช้เป็นสารสีในหมึกสำหรับเขียน
  2. Vehicle หรือ Varnish คือ สารที่เป็นตัวเชื่อมให้สารให้สีที่ใช้ในหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์สามารถยึดติดกับวัสดุต่างๆ ได้
  3. ตัวทำละลาย คือ สารที่ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลาย Vehicle และปรับความข้นเหนียวของหมึก และจะระเหยไปเมื่อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ยึดติดกับวัสดุแล้ว
  4. สารเติมแต่ง คือ สารที่เติมลงในหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ เพื่อให้หมึกมีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น สารเพิ่มความสว่างของสี หรือสารที่ทำให้แห้งเร็ว เป็นต้น
dirty-hand

CR. Pixabay.com

วิธีทำความสะอาดเมื่อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์เลอะมือ

หลังจากทำความรู้จักกับหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์กันมาแล้ว ตอนนี้มาดูกันว่าถ้าขณะใช้งานหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์แล้วเกิดพลาดทำหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์เลอะมือ จะมีวิธีทำความสะอาดอย่างไรให้หมึกหายไปได้ ซึ่งมีให้เลือกถึง 4 วิธีด้วยกัน ดังนี้

  • วิธีที่ 1: เมื่อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์เลอะมือหรือผิวหนังให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำและสบู่ในภาชนะหรืออ่างล้างมือ โดยใช้สบู่ขัดตรงบริเวณที่มีหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ติดอยู่และล้างออกด้วยน้ำ
  • วิธีที่ 2: ถ้าใช้วิธีที่ 1 แล้วยังไม่ได้ผลแนะนำให้ลองวิธีที่ 2 นั่นคือใช้สเปรย์ฉีดผมบริเวณมือที่เปื้อนหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ จากนั้นจึงล้างด้วยน้ำและสบู่ซ้ำอีกครั้ง
  • วิธีที่ 3: วิธีต่อมาคือการขัดและถูมือที่เปื้อนหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ด้วยสก๊อตไบร์ทแบบนุ่ม หรือหินขัดตัว หมึกจะค่อยๆ จางลงไปเรื่อยๆ จากนั้นจึงทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่อีกครั้ง
  • วิธีที่ 4: จริงๆ แล้วไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้ แต่ถ้าลองทั้งสามวิธีข้างต้นแล้วไม่ได้ผลก็สามารถลองวิธีนี้ได้ นั่นคือการใช้สารฟอกขาวนั่นเอง แต่ด้วยความที่สารฟอกขาวเป็นสารกัดกร่อน และสามารถเผาไหม้ผิวหนังได้จึงต้องระวังให้มากๆ ต้องผสมสารฟอกขาวแค่ 1-10 ส่วนของน้ำเท่านั้น
Fuji Xerox Color Laser Printer epson-INKJET PRINTER ALL-IN-ONE Printer PANTUM P5500DN EPSON PRINTER - LQ590II
shop-now (1) shop-now (1) shop-now (1) shop-now (1)

29 total views, 1 views today

Comments are closed.