ซื้อสินค้าบน weloveshopping ทุกๆ 25 บาท รับ 1 ทรูพ้อยท์

0

เงื่อนไขคะแนนสะสม TruePoint

1. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่าน https://portal.weloveshopping.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
2. สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าผ่าน https://portal.weloveshopping.com/ และชำระเงินครบตามมูลค่าราคาที่กำหนด จะได้รับคะแนนสะสมทรูพอยท์ ดังนี้
      2.1 รับ 1 TruePoint จากมูลค่าสินค้าทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
      2.2. รับ TruePoint 2 เท่า ทุกวัน พุธ ของเดือน
หมายเหตุ: จำกัดสูงสุด 1,000 TruePoint ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ และ 10,000 คะแนน ต่อ เดือน

3. ทรูยู ขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อโดย ไม่ใช้คะแนนสะสม TruePoint ในการแลกรับสินค้าหรือแลกรับส่วนลดในรายการสั่งซื้อนั้นๆ
4. ทรูยู ขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชน ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าผ่าน https://portal.weloveshopping.com/ เท่านั้น
5. ทรูยู ขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ลงทะเบียน TrueID ตามเงื่อนไข
6. ทรูยู จะมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้ลูกค้าภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่ลูกค้าได้รับมอบสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
7. รายการสั่งซื้อที่ได้รับสิทธ์ TruePoint จะไม่สามารถคืนสินค้าได้ ยกเว้นกรณีที่สินค้าเสียหาย ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ขายแต่ละราย

8. ข้อกำหนดการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก สิทธิพิเศษหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

^33A55AFF2571748216191B1A93C2A5499280730C414F78A9E7^pimgpsh_fullsize_distr

290 total views, 1 views today

Comments are closed.