ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ 11.11 จ่าย แลก แจกทอง ช้อปถี่ ช้อปมาก รับทอง 11 เส้น

0

ประกาศรายชื่อ ของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ 11.11 จ่าย แลก แจกทอง ช้อปถี่ ช้อปมาก รับทอง 11 เส้น ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยค๊าาา

สำหรับลูกค้าที่ยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 6 ท่าน คือ

 1. ภัทรจิตรา ประยูรช่วย
 2. พุต รินฤทธิ์
 3. ปิยอร แชขำ
 4. MAYUREE IMCHUENSRI
 5. สุธาสินี ภูธรรมะ
 6. มนัสวี วรศิริ

สำหรับลูกค้าที่มีจำนวนการสั่งซื้อสะสมมากที่สุด 5 ท่าน คือ

 1. อัญชลี แดงบรรจง
 2. วรวิทย์ สุธิตะกูล
 3. จิราพร ศิริรื่น
 4. วิชชุนัย จันทร์กง
 5. ธิตินัดดา เศรษฐ์บุปผาสกุล

เงื่อนไขการรับรางวัลเป็นและเอกสารที่ต้องใช้ เป็นดังต่อไปนี้

 1. รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล โดยชำระ ณ สถานที่รับรางวัล
 3. สำบัตรประชาชนผู้ได้รับรางวัล ขีดคร่อมพร้อมข้อความ ” สำเนาถูกต้อง ใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล สร้อยคอทองคำ 1 สลึง มูลค่า 5,000 บาท จากกิจกรรมส่งเสริมการขาย 11.11 จ่ายแลก แจกทอง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิการยน 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิการยน 2561 และได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 250 บาท “
 4. กรอกรายละเอียดใบสำคัญรับของรางวัลที่แนบให้ภายในอีเมล์ให้ครบถ้วน
 5. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ณ ตึก อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ดินแดง , ดินแดง , กรุงเทพมหานคร
 6. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนเข้ามารับแทนได้ โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบอำนาจและใบรับสินค้า (ตามเอกสารแนบในอีเมล) พร้อมเอกสารตามด้านล่างให้ครบถ้วน ในวันที่เข้ามารับรางวัล
  – สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ
  – สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ
 7. หมดเขตการรับของรางวัลวันที่ 11 มกราคม 2562

712 total views, 1 views today

Comments are closed.