เงื่อนไขแคมเปญ จ่ายแลก แจกทอง

0

เงื่อนไขแคมเปญแจกทอง 11 เส้น

 1. สำหรับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ WeLoveShopping (https://portal.weloveshopping.com/) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
2. สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ WeLoveShopping (https://portal.weloveshopping.com/) ทุกรายการสั่งซื้อ ที่ชำระเงินครบตามมูลค่าราคาที่กำหนด พร้อมชำระเงินเสร็จสมบรูณ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เเละได้รับการยืนยันรับสินค้าภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561
3. ผู้โชคดีได้รับทองมีเงื่อนไขดังนี้
3.1 ลูกค้า 5 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ WeLoveShopping (https://portal.weloveshopping.com/) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เเละตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
3.2 ลูกค้า 6 ท่านเเรกที่มีจำนวนการสั่งซื้อสะสมเยอะที่สุดนับตามชื่อ เเละ เลขที่การสั่งซื้อที่ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ WeLoveShopping (https://portal.weloveshopping.com/) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เเละตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
3.3 ผู้โชคดี 11 ท่าน รับทองท่านละ 1 สลึง จำนวน 1 เส้น จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์ต่อกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้
4. ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ผ่านช่องทาง Facebook@weloveshoppingOfficial
5. ข้อกำหนดการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก สิทธิพิเศษหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

      ช้อปสินค้าทั้งเว็บ>      ช้อปสินค้าด้วย TruePoint>

509 total views, 1 views today

Comments are closed.