เงื่อนไขแคมเปญ “Summer Treat” รับฟรี! ตั๋วหนังทุกออร์เดอร์

0

“Summer Treat”
รับฟรี! ตั๋วหนังทุกออร์เดอร์ เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขการแจกของรางวัลกิจกรรม

 1. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00น. ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
 2. สมาชิกผู้มีสิทธิรับฟรีรางวัลบัตรดูภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน500 รางวัล (รางวัลละ 1 ที่นั่ง)  เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปบนเว็บไซต์ WeLoveShopping  (มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด) และชำระเงินภายใน วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 23.59 . (อ้างอิงจากเวลาที่ลูกค้าทำการชำระเงินเข้ามาจริง) ภายใต้เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 3. สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับรางวัล1 ท่านมีสิทธิได้รับรางวัลบัตรดูภาพยนตร์สูงสุดไม่เกิน 2 รางวัล (1 รางวัล มี 1 ที่นั่ง)
 4. ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้คือ บัตรดูภาพยนตร์ของ Major Cineplex จำนวน 1 รางวัล (1 ใบ)
  – บัตรมูลค่า 190 บาท (คำนวณจากราคาปกติ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
  – บัตรนี้ สามารถใช้ได้ที่ Major Cineplex ยกเว้น 5 สาขา ดังนี้ พารากอน , เอ็มควอเทียร , เอสพลานาด , เมกา และพรอมมานา
  – บัตรหมดอายุวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
  – เงื่อนไขการใช้รางวัลเป็นไปตามที่ Major Cineplex กำหนด
 5. วิธีประกาศรางวัล บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทาง  Line  @WeLoveShopping
 6. ผู้โชคดียืนยันรับสิทธิ์ แจ้ง ชื่อ–นามสกุล และ เลขที่ออร์เดอร์ ที่สมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้ขณะทำการสั่งซื้อสินค้านี้ ผ่านช่องทาง Line @WeLoveShopping ภายในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
 7. บริษัทฯจะทำการจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางช่องทาง Line @WeLoveShopping ทันทีหลังจากการแจ้งรับสิทธิ์
 8. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า และทำเรื่องคืนเงิน สำหรับสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการแจกรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ รวมถึงดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

 

201 total views, 1 views today

Comments are closed.