ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “Welcome Gifts” เพียงแอดไลน์ ลุ้นรับบัตรสตาร์บัคฟรี มูลค่า 100 บาท

0

“ทางทีมงาน WeLoveShopping ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลทุกท่านด้วยค่ะ”

รายชื่อผู้โชคดี มีดังนี้

1 กรรณิการ์ แซ่เอี้ยว
2 กัญญาภัค เนื่องนุสนธิ์
3 กัลยรัตน์ ขุนพิทักษ์
4 จันจิรา พรรณพวก
5 จารุภา กมลบูรณ์
6 จิดาภา เวสารัตน์
7 จิตติพร จิระภาพันธ์
8 ชลธิชา สินค้า
9 ชัยรัตน์ บุญลี้
10 ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี
11 ชุลีกร แช่มชื่น
12 ฐิติรัตน์  ฤกษ์ศรีรี
13 ณัฎฐนิตย์ สุทธิ
14 ณัฐนันท์ รุ่งเรือง
15 ถิรนันท์ โคสอน
16 ธัญญาภรณ์ มิ่งขวัญ
17 นภัสนันท์ พัทธฉัตรปกรณ์
18 นุชจรี นันทพานิช
19 นุชนาถ ภัสสรานนท์
20 บุญธิดา อัศวพรชัย
21 บุศยรินทร์ สวนานุสรณ์
22 ปริญญา จารุมโนกุล
23 ปลิดา สรรพเศรษฐ
24 ปาริชาต เปรมปรีดิ์
25 พศิกา เมืองไทย
26 พศิกา เมืองไทย
27 พิวัลย์ จิระวงศ์วิโรจน์
28 เพ็ญพรรณ วงศ์สุขหฤทัย
29 ภัสพร เฉิดอารีกิจ
30 ภูเบศร์ ยุวพงศ์พร
31 วนิดา ไล้เลิศ
32 วัชราภรณ์ คัชรินทร์
33 วิลาวัลย์ ดารา
34 ศรัณยา พลายด้วง
35 ศิรินรัตน์ โคตรพันธ์
36 ศุภิสรา บู่หาด
37 สมชาติ  แซ่โต๊ะ
38 สมฤดี แก้วตาญาติ
39 สมศักดิ์ ปรีเปรม
40 สรรพ์อัมพร วรรณโกวิท
41 สายขวัญ พนมขวัญ
42 สายใจ แสงใหญ่
43 สิริมา ทองธีรภาพ
44 สุนัดดา ทองตรัง
45 สุพรรษา นิลพัฒน์
46 สุรชัย บรรยงพงศ์เลิศ
47 อลงกรณ์ เกิดการแพทย์
48 chanatta aimcharoen
49 Janthima Tembonborisut
50 Siribun Khunnimit

 

สำหรับผู้โชคดี รบกวนติดต่อกลับทาง Email :  mkt.wls2017@gmail.com โดยการแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ซึ่งทางทีมงาน weloveshopping จะทำการจัดส่งของรางวัลในวันที่ 5 กันยายน 2560

ช้อปสนุก + สุขมากกว่าที่ WeLoveShopping.com

แอดไลน์ @WeLoveShopping  << คลิกเลย

284 total views, 1 views today

Comments are closed.