กิจกรรมแคมเปญ” Welcome Gifts”เพียงแอดไลน์เราวันนี้ ลุ้นรับบัตรสตาร์บัคฟรี จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 100 บาท

0

เงื่อนไขกิจกรรม
1. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมคือ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 23.59 น.
2. สมาชิกผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล บัตรสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท 50 รางวัล ต้อง Add Friend Line @Weloveshopping พร้อมทั้งกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล พร้อมความในใจถึง Weloveshopping โดยคณะทีมงานสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ทำตามเงื่อนไข และคำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
3. สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน 1 รางวัล
4. ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้ คือ  บัตรสตาร์บัคส์การ์ด มูลค่า 100 บาท จำนวน 50 รางวัล
5. วิธีประกาศรางวัล บริษัทฯ ทางบริษัทสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีที่ทำตามเงื่อนไข และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง Line @Weloveshopping
6. ชื่อ–นามสกุล ของผู้รับสินค้า ที่สมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้ภายใต้แคมเปญนี้ จะต้องเป็น ชื่อ–นามสกุล ที่ถูกต้อง และสามารถติดต่อได้
7. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัล (อ้างอิงจากชื่อและที่อยู่ผู้รับสินค้า) ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
8. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการแจกรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ รวมถึงดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

334 total views, 1 views today

Comments are closed.