แว่นกันแดด

แสดงทั้งหมด 321 รายการ

วิธีการเลือก แว่นกันแดด

  • + แว่นกันแดด ต้องมีป้ายสลากกำกับ ถึงความสามารถในการกันแสง UV ของแว่นตา อย่างน้อยต้องป้องกันรังสี UV ได้ 99-100%
  • กรอบแว่นกันแดดต้องแข็งแรง เวลาใส่แล้วต้องรู้สบาย ไม่บีบรัดขมับเกินไปจนทำให้เกิดความรำคาญไม่อยากใส่แว่น
  • เลือกความเข้มของเลนส์แว่นกันแดดให้เหมาะกับการใช้งาน ถ้าต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานควรเลือกเลนส์ที่มีความเข้มมากขึ้น และต้องเป็นเลนส์ที่ป้องกันรังสี UV ได้ด้วย
  • เลนส์ Polaroid ที่ใช้ในแว่นกันแดดโดยทั่วไปมีคุณสมบัติ ตัดแสงในแนวราบตัดแสงสะท้อน (glare) แต่ไม่ได้มีคุณสมบัติในการป้องกัน UV ยกเว้นเลนส์นั้นต้องบ่งว่าผ่านการผลิตที่กัน UV เหมาะโฟร์แมน, นักแข่งรถ
  • Mirrored sunglass คือ เลนส์ที่มีการฉาบผิวหน้าด้วยโลหะบางๆ ดังนั้นแว่นกันแดดที่ใช้เลนส์ชนิดนี้ จะสามารถอำพรางแววตาของผู้สวมได้ คู่สนทนาใกล้ๆ  ตัวเลนส์ชนิดนี้ไม่มีส่วนกับการป้องกันร้งสี UV เว้นแต่จะระบุว่าได้ผ่านการทำให้กันรังสี UV
  • เลนส์ตัดแสงสีฟ้า (Blue blocking) แว่นกันแดดที่ใช้เลนส์ชนิดนี้มีประโยชน์สำหรับท่านที่ทำงานอยู่หน้าหน้ามอนิเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือหน้าจออุปกรณอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ เป็นเวลานาน เพราะอุปกรณ์เหล่านี้จะมีแสงสีฟ้าออกมามากซึ่งเป็นผลเสียต่อเซลส์จอประสาทตา