เครื่องเขียน

แสดงทั้งหมด 1,116 รายการ

เลือกซื้อเครื่องเขียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา

อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน ของใช้ในออฟฟิศ ที่ทำงาน ดินสอ ปากกา ปากกาลูกลื่น ไส้ปากกา สมุด ยางลบ อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับนักรียน นักศึกษา เครื่องเขียนที่จำเป็นสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ควรมีติดกระเป๋า มีดังนี้

  • • ปากกาลูกลื่น สำหรับใช้เขียนจดบันทึก เขียนรายงานต่างๆ 
  • • ดินสอ สำหรับใช้ในการจดบันทึกเช่นเดียวกับ ปากกา แต่สะดวกกว่าปากกาตรงที่สามารถลบแก้ไขคำผิดที่จดในสมุดได้ง่ายกว่าปากกา
  • • ยางลบและอุปกรณ์ลบคำผิด สำหรับใช้ลบคำผิดในกระดาษที่เราทำการจดบันทึก
  • • ปากกาไฮไลท์ สำหรับใช้ไฮไลท์หัวข้อสำคัญๆ ในหนังสือเรียน หรือส่วนสำคัญๆ ในสมุดจดบันทึก

เลือกซื้ออุปกรณ์สำนักงาน

วัสดุอุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้ที่ออฟฟิศ เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี เช่น เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้มเอกสาร