รถเข็นเด็ก

แสดงทั้งหมด 177 รายการ

รถเข็นเด็ก แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ

1. รถเข็นเด็กแบบปรับนอนได้ (Carriage) เป็นรถเข็นเด็กที่สามารถปรับนอนได้แบบแนวราบ 180 องศา รถเข็นแบบนี้เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี
2. รถเข็นเด็กแบบนั่งหรือปรับเอียงได้ไม่เกิน 150 องศา (Stroller) เป็นรถเข็นเด็ก แบบนั่ง สามารถปรับนอนแบบเอนหลังได้ แต่ปรับได้ไม่เกินกว่า 150 องศา
3. รถเข็นเด็กแบบ Jogging Stroller เป็นรถเข็นเด็ก ที่ออกแบบมาเพื่อใข้ในการใช้งานวิ่ง Jogging ไปพร้อมๆ กับคุณพ่อคุณแม่
4. รถเข็นแบบ Car Seat เป็นรถเข็นเด็กที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลาย สามารถใช้เป็นรถเข็นแบบปกติทั่วไปได้ และยังปรับแปลงร่างมาเป็น Car Seat เพื่อใช้เป็นที่นั่งสำหรับเด็กที่ใช้ในรถยนต์ได้อีกด้วย

วิธีการเลือกรถเข็นเด็ก สำหรับคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ก่อนซื้อ รถเข็นเด็ก ควรทำการศักษาหาข้อมูลก่อนซื้อ เพื่อให้ได้รถเข็นเด็กคุณภาพดี ทนทาน มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน เนื่องจากในปัจจุบัน รถเข็นเด็กที่มีจำหน่ายอยู่ตามห้างสรรพสินค้า หรือในร้านช้อปปิ้งออนไลน์ มีหลากหลายแบบ หลากหลายแบรนด์ มีหลายระดับราคา สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการเลือกซื้อรถเข็นเด็ก มีดังนี้

  • อายุของลูก : เลือกแบบของรถเข็นเด็ก ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เช่น ถ้าเป็นเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 3 ปี อาจจะเลือกซื้อรถเข็นเด็กเป็นแบบ Carriage ที่สามารถปรับนอนได้แบบแนวราบ 180 องศา เพราะจะมีความสะดวกมาก ถ้าต้องครอบครัวต้องมีการออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่อยู่บ่อยๆ 
  • แบรนด์ของรถเข็นเด็ก : แบรนด์ของรถเข็นเด็ก เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องควรคำนึงถึง เพราะบางแบรนด์เน้นผลิตแต่รถเข็นเด็ก จะมีวิวัฒนาการ และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้รถเข็นเด็กมีคุณภาพดี ใช้งานได้ปลอดภัย ทนทาน
  • วัสดุที่ใช้ในการผลิตรถเข็นเด็ก : รถเข็นเด็กที่มีคุณภาพดี ใช้งานได้ทนทาน มักจะผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพดี มีน้ำหนักเบา พับเก็บได้สะดวก แต่ราคาก็จะแพงตามไปด้วย แต่มั่นใจได้ว่าคุณภาพ และความทนทานมีสูงอย่างแน่นอน

Tags: รถเข็นเด็ก  รถหัดเดิน  เป้อุ้มเด็ก