ปลั๊กไฟ

แสดงทั้งหมด 119 รายการ

ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ ตามมาตรฐาน มอก. ต้องมีลักษณะดังนี้

ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ ปลั๊กสามตา อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขายอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งคุณภาพดีได้มาตรฐาน และคุณภาพต่ำ ไม่ได้มาตรฐานเมื่อนำไปใช้งานจึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ สำหรับปลั๊กพ่วง ปลั๊กราง ปลั๊กสามตา ที่ได้มาตรฐาน มอก. ตามกฎหมายใหม่ ที่ประกาศมาต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • + ตามมาตรฐาน มอก.ฉบับนี้บังคับใช้กับปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ แบบหยิบยกได้ รวมถึงชุดสายพ่วง
 • ที่บรรจุภัณฑ์ ต้องมีตรามาตรฐานมอก. 2432-2555
 • ในรุ่นที่มีสวิตช์ ตัวสวิตช์ต้องถูกต้องตามมาตรฐานมอก. 824-2551
 • หัวปลั๊กไฟต้องใช้เป็นแบบ 3 ขากลม (กลมทั้ง 3 ขา) ตามมาตรฐานมอก.166-2549 เท่านั้น
 • แรงดันไฟฟ้าต้องไม่เกิน 440 W และรองรับกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 16 A สำหรับการใช้งานทั้งภายในและนอกอาคาร
 • ผลิตจากวัสดุไม่ติดไฟ ตัวบอดี้ของปลั๊กพ่วง ต้องทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ
 • สายไฟ ต้องตรงตามมาตรฐานมอก. 11-2553 หรือ มาตรฐานอื่นที่สอดคล้องกับ มอก.955
 • ปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ ที่มีเต้ารับตั้งแต่ 3 เต้าขึ้นไป จะต้องมีตัวตัดไฟระบบเบรคเกอร์เท่านั้น ห้ามเป็นแบบฟิวส์
 • เต้ารับทุกเต้าจะต้องต่อสายดินจริง ห้ามใช้รูสายดินหลอก
 • ตัวเต้ารับจะต้องสอดคล้องกับ มอก. 166-2549 ต้องมี L N G และมีม่านนิรภัยปิดที่เต้ารับ
คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น เป็นลักษณะของปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ ปลั๊กสามตา ที่ได้มาตรฐาน มอก. ซึ๋งเราสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์จำพวก ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง ปลั๊กราง ปลั๊กสามตา ได้ ดังนั้นก่อนเลือกซื้อ รางปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง เราสามารถสั่งเกตคุณลักษณะเหล่านี้ เพื่อนำไปใช้ในการเลือกซื้อ ปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ ให้ได้มาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรจากการใช้ปลั๊กพ่วงคุณภาพต่ำไม่ได้มาตรฐาน

ปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ มีแบบไหนบ้าง

ปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ เกือบจะทุกบ้านมักจะมีอุปกรณ์เหล่านี้เอาไว้ใช้งาน เพื่อทำให้การใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทำให้มีช่องสำหรับรองรับการเสียบปลั๊กไฟรองรับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้มากขึ้นในจุดที่มีปลั๊กไม่เพียงพอ หรือต้องการใช้ไฟฟ้าในจุดที่ไม่มีเต้าปลั๊ก ปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ ทำให้เรามีความสะดวกมากขึ้นในจุดที่อยู่ห่างจากเต้าปลั๊ก หรือผู้ใช้บางท่านอาจจะใช้ปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ เพื่อช่่วยลดการกระชากจากกระแสไฟฟ้า ที่อาจจะทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายจากแรงกระชากจากกระแสไฟฟ้าได้

 • ปลั๊กสามตา องรับไฟที่ประมาณ 500W-1000W เป็นปลั๊กไฟที่มีใช้กันมานานลักษณะตัวปลั๊กเป็นกลม ใช้วิธีโรลหมุนม้วนเก็บสายไฟ มีช่องให้เสียบปลั๊กไฟได้สามช่อง จึงเรียกว่า ปลั๊กสามตา
 • ปลั๊กโรลสายไฟ รองรับการใช้งานที่ 2500W-3500W เหมาะกับการใช้ในงาน ในกรณีที่ต้องการใช้สายไฟยาวๆ 
 • ปลั๊กบ็อกยางสนาม รองรับไฟได้ที่ 3500W (แล้วแต่รุ่น) เป็นปลั๊กที่มีบ็อกยางรองรับตัวปลั๊ก เพื่อลดแรงกระแทกและเพิ่มความทนทานในการใช้งาน
 • ปลั๊กพ่วง 2 ขา รองรับไฟที่ประมาณ 1500W ไม่เหมาะกับการใช้งานไฟสูง ๆ เหมาะกับใช้งานทั่วๆ ไปเช่นพัดลม ชาร์จมือถือ
 • ปลั๊กกรองไฟ เหมาะกับอุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง โฮมเธียร์เตอร์ ทีวี เป็นปลั๊กที่มีราคาสูง มีฟังก์ชั่นในการกรองสัญญาณและเสียงเพื่อลดสัญญาณรบกวน พร้อมฟังก์ชั่นป้องกันไฟกระชาก
 • ปลั๊ก มอก. 2432-2555  เป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดของปลั๊กพ่วง  โดยมีข้อกำหนดหลายอย่างที่มาจากทาง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เป็นมาตรฐานใหม่ของปลั๊กในประเทศไทย และต้องใช้แบบเดียวกัน


Tags: ปลั๊กราง  ปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ