คีย์บอร์ด keyboard

คีย์บอร์ด หรือ แป้นพิมพ์ เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกชิ้นหนึ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับใช้งานควบคู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการรับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการจัดเรียงวางตำแหน่งตัวอักษร จะคล้ายกับเครื่องพิมพ์ดีดในสมัยก่อน โดยในปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทคีย์บอร์ด ได้เป็น 5 แบบ โดยดูจากจำนวนปุ่ม และรูปแบบการใช้งาน

1. เดสก์ท็อปคีบอร์ด (Desktop Keyboard)
เป็นเดสก์ท็อปคีบอร์ด มาตรฐาน ที่มีจำนวนคีย์ 101 คีย์ เป็นคีบอร์ดในยุคแรกๆ ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยคีย์บอร์ดรุ่นนี้ จะยังไม่ปุ่มพิเศษสำหรับเรียกการใช้งาน หรือสั่งงานต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์

2. Desktop Keyboard with hot keys
เป็น Keyboard ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากคีย์บอร์ดรุ่นแรก โดยที่มีจำนวนคีย์มากกว่า 101 คีย์ ซึ่งจำนวนคีย์ที่เพิ่มขึ้นมา จะเป็นปุ่มพิเศษสำหรับเรียกใช้งาน หรือสั่งการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ปุ่ม shutdown สำหรับปิดเครื่อง ซึ่งคีย์บอร์ดรุ่นนี้ ใช้กับเครื่องที่มีระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งแต่เวอร์ชัน 7 ขึ้นไป

3. Wireless Keyboard
เป็นคีย์บอร์ดไร้สาย ที่ไม่ต้องต่อสายเข้ากับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่จะมีอุปกรณ์เป็นหัว USB connector เล็กๆ เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้รับสัญญาณจากตัวคีย์บอร์ด โดย Wireless Keyboard จะทำงานโดยใช้ความถี่วิทยุที่ 27 MHz ในการสื่อสาร

4. Security Keyboard
รูปร่างและรูปแบบการทำงานจะเหมือนกับ Desktop Keyboard แต่ตัวคีย์บอร์ดแบบนี้จะมีความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยจะมีช่องสำหรับเสียบ Smart Card เพื่อป้องกันการใช้งานจากบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ มาใช้งาน

5. Notebook Keyboard
เป็นคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Notebook แต่ละรุ่น มีน้ำหนักเบา 


Tags: คีย์บอร์ด