ของเล่นเด็ก

แสดงทั้งหมด 4,949 รายการ

ของเล่นเด็ก เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

ของเล่นเด็ก เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสื่อกลางการในการเรียนรู้และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ซึ่งของเล่นที่มีจำหน่ายมีอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งของเล่นแต่ละแบบ ก็เหมาะกับเด็กแต่ละวัยช่วงอายุที่แตกต่างกัน และช่วยฝึกพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันอีกด้วย เช่น ของเล่นบางชิ้นช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหว ของเล่นบางชิ้นช่วยในเรื่องการฝึกสายตาเป็นต้น ดังนั้นคุณพ่อ คุณแม่จะต้องพิจารณาการเลือกซื้อของเล่นให้เหมาะสมกับวัยของลูกด้วย นอกจากนี้การเลือกซื้อยังไม่จำเป็นต้องของที่มีราคาแพง แต่ให้ดูถึงวัสดุที่ใช้ต้องมีความปลอดภัยสำหรับลูก และช่วยเสริมสร้างฝึกการเรียนรู้ของเด็กได้

ของเล่นเด็กช่วยฝึกพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่างๆ ดังนี้

  • + ของเล่นที่เสริมสร้างทักษะพัฒนาการทางภาษาและพยัญชนะ เช่น ภาพสัตว์ ผลไม้ ตัวพยัญชนะ เทปเพลง หนังสือภาพ 
  • + ของเล่นฝึกทักษะการเคลื่อนไหว และพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เช่น เครื่องเล่นสนามชนิดเสาชิงช้า ราวโหน ไม้ลื่น ไม้กระดาน อุโมงค์ บ่อทราย เครื่องเล่นที่มีล้อเลื่อนได้
  • + ของเล่นที่ฝึกทักษะการใช้สายตาและมือให้ประสานสัมพันธ์กัน เช่น ของเล่นจำพวกตอก กด ตี เย็บ ผูก กระดานปักหมุด ผูกเชือก ผูกโบว์ กรอกน้ำใส่ขวด 
  • + ของเล่นที่ฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนก การจัดอันดับ ขนาดรูปร่าง ตัวเลข เช่น โดมิโน กระดานต่อภาพ กล่องหยอดบล็อกต่างๆ 
  • + ของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือ แขน ขา เช่น ของเล่น ชนิดบีบ เป่า ตี เตะ ดึง โยน ผลัก เลื่อน กลองใช้ตี ลูกบอล ถุงรั่ว เครื่องดนตรีชนิดเขย่า 
  • + ของเล่นที่ฝึกความจำ รู้จักสี รูปร่างคุณลักษณะ ประโยชน์ เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เช่น เปรียบเทียบสีกล่องหยอดรูปทรง ภาพตัดต่อ เทียบความเปรียบเสมือนความแตกต่าง Tag: ของเล่น  ของเล่นเด็ก  ของเล่นเด็กโต