ของเล่นเด็กเล็ก, เด็กโต

แสดงทั้งหมด 725 รายการ

ของเล่นเด็ก เพิ่มทักษะเสริมพัฒนาการ

ช่วงวัยเด็ก เป็นช่วงที่กำลังอยู่ในวัยเรียนรู้ ต้องการสัมผัส หยิบจับสิ่งของต่างๆ ของเล่นเด็ก จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ต้องทำการเลือกซื้อให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก เพราะเด็กในแต่ละช่วงอายุ จะมีความสนใจและทักษะในการเรียนรู้ รับรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกของเล่นเด็ก จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย

ข้อแนะนำในการเลือกซื้อของเล่นเด็ก

  • + สิ่งแรกที่ต้องควรสังเกตการซื้อของเล่นเด็ก คือ ที่กล่องของเล่่นหรือกล่องบรรจุ ต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พิมพ์ติดอยู่ที่กล่อง
  • ฉลากบนกล่องหรือตัวของเล่นต้องมีข้อมูลระบุอายุจำกัดของผู้เล่น วิธีเล่น คำเตือน รวมถึงชื่อผู้ผลิต โรงงาน ผู้จัดจำหน่าย และเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจน
  • วัสดุที่ใช้ในการผลิตของเล่น ต้องปราศจากสารหรือวัตถุดิบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • ของเล่นควรมีความปลอดภัยสำหรับเด็ก ตัวของเล่นควรมีพื้นผิวเรียบ ไม่มีขอบแหลมคม และไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไปจนเด็กสามารถกลืนเข้าปาก หรือเข้าทางจมูกไม้
  • ถ้าเป็นของเล่นประเภทมีเสียง ของเล่นต้องไม่ส่งเสียงดังเกินมาตรฐานที่กำหนด

สิ่งเหล่านี้เป็นข้อแนะนำเบื้องต้นก่อนเลือกซื้อของเล่นเด็ก คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง สามารถนำข้อแนะนำเหล่านี้ เป็นข้อพิจารณาก่อนเลือกซื้อของเล่น เพิ่มทักษะเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆ เพื่อให้ได้ของเล่นที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ช้อปปิ้ง ของเล่นเด็กเล็ก ของเล่นเด็กโต ได้ที่ Weloveshopping


Tag: ของเล่นเด็กเล็ก  ของเล่นเด็กโต  รถเข็นเด็ก  รถหัดเดิน  ของเล่นเด็ก