หมวดหมู่สินค้า :
            
ราคา :
ช่วงราคา :
-
แสดงเฉพาะ :
ผลการค้นหา  

ลิขิตรัก ข้ามเวลา

มีทั้งหมด : 163,196 รายการ
Key Value
Laravel version 4.2.17
Environment production
PHP 5.5.23-1~dotdeb.2
Loaded modules Core, date, ereg, libxml, openssl, pcre, zlib, bcmath, bz2, calendar, ctype, dba, dom, hash, fileinfo, filter, ftp, gettext, SPL, iconv, json, mbstring, session, standard, posix, Reflection, Phar, shmop, SimpleXML, soap, sockets, exif, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, zip, apache2handler, PDO, curl, igbinary, intl, mcrypt, memcached, mongo, mysql, mysqli, pdo_mysql, phalcon, readline, redis, mhash, Zend OPcache
Timezone UTC
Locale th
Key Value
Current route
Current controller action PortalSearchController@getIndex
Path Route Uses Before After
[GET] / [no name] PortalHomeController@getIndex
[GET] search [no name] PortalSearchController@getIndex
[GET] search/suggestion [no name] PortalSearchSuggestionController@getIndex
[GET] {id} [no name] PortalCategoryController@getIndex validateSlugCategory
[GET] {id}- [no name] PortalCategoryController@getIndex validateSlugCategory
[GET] {id}-{slug} [no name] PortalCategoryController@getIndex validateSlugCategory
There are no log entries.
There have been no SQL queries executed.
Timer Elapsed Time (Seconds)
Theme::render 0.02971
Total 0.13289
Variable Value
currentUrl http://portal.weloveshopping.com/search
footer
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [title] => บริการผู้ซื้อ
          [data] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [id] => 206
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/206-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81
                  [slug] => %E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81
                  [flag_show] => 1
                  [title] => วิธีสมัครสมาชิก
                  [target] => _self
                )

              [1] => Array
                (
                  [id] => 297
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/297-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
                  [slug] => %E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
                  [flag_show] => 1
                  [title] => แนะนำวิธีซื้อให้ปลอดภัย
                  [target] => _self
                )

              [2] => Array
                (
                  [id] => 605
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/605-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
                  [slug] => %E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
                  [flag_show] => 1
                  [title] => วิธีการชำระเงิน
                  [target] => _self
                )

              [3] => Array
                (
                  [id] => 224
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/224-wetrust-guarantee
                  [slug] => wetrust-guarantee
                  [flag_show] => 1
                  [title] => WeTrust Guarantee
                  [target] => _self
                )

              [4] => Array
                (
                  [id] => 643
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/643-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
                  [slug] => %E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
                  [flag_show] => 1
                  [title] => ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ
                  [target] => _self
                )

              [5] => Array
                (
                  [id] => 674
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/674-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99
                  [slug] => %E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99
                  [flag_show] => 1
                  [title] => วิธีการขอเงินคืน
                  [target] => _self
                )

              [6] => Array
                (
                  [id] => 650
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/650-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88
                  [slug] => %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88
                  [flag_show] => 1
                  [title] => การให้คะแนนความพึงพอใจ
                  [target] => _self
                )

              [7] => Array
                (
                  [id] => 222
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/222-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
                  [slug] => %E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
                  [flag_show] => 1
                  [title] => เสียงจากผู้ซื้อสินค้า
                  [target] => _self
                )

              [8] => Array
                (
                  [id] => 223
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/223-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2-faq
                  [slug] => %E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2-faq
                  [flag_show] => 1
                  [title] => คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
                  [target] => _self
                )

            )

        )

      [1] => Array
        (
          [title] => บริการผู้ขาย
          [data] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [id] => 215
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/package/compare
                  [slug] => %E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
                  [flag_show] => 1
                  [title] => แพคเกจร้านค้าออนไลน์
                  [target] => _self
                )

              [1] => Array
                (
                  [id] => 607
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/607-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
                  [slug] => %E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
                  [flag_show] => 1
                  [title] => ขั้นตอนการลงทะเบียน
                  [target] => _self
                )

              [2] => Array
                (
                  [id] => 301
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/seller/payment
                  [slug] => %E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
                  [flag_show] => 1
                  [title] => ชำระค่าบริการ / ต่ออายุร้านค้า
                  [target] => _self
                )

              [3] => Array
                (
                  [id] => 218
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/218-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3
                  [slug] => %E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3
                  [flag_show] => 1
                  [title] => ระบบชำระเงินแบบครบวงจร
                  [target] => _self
                )

              [4] => Array
                (
                  [id] => 644
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/644-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
                  [slug] => %E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
                  [flag_show] => 1
                  [title] => ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ
                  [target] => _self
                )

              [5] => Array
                (
                  [id] => 648
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/648-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
                  [slug] => %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
                  [flag_show] => 1
                  [title] => การขอเงินคืนของผู้ซื้อ
                  [target] => _self
                )

              [6] => Array
                (
                  [id] => 220
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/seller
                  [slug] => %E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2
                  [flag_show] => 1
                  [title] => เทคนิคสำหรับผู้ขาย
                  [target] => _self
                )

              [7] => Array
                (
                  [id] => 219
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/campaign
                  [slug] => %E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2
                  [flag_show] => 1
                  [title] => กิจกรรมส่งเสริมการขาย
                  [target] => _self
                )

              [8] => Array
                (
                  [id] => 587
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/587-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2
                  [slug] => %E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2
                  [flag_show] => 1
                  [title] => นโยบายสำหรับผู้ขาย
                  [target] => _self
                )

            )

        )

      [2] => Array
        (
          [title] => เกี่ยวกับเรา
          [data] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [id] => 202
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/202-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-weloveshopping
                  [slug] => %E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-weloveshopping
                  [flag_show] => 1
                  [title] => เกี่ยวกับ Weloveshopping
                  [target] => _self
                )

              [1] => Array
                (
                  [id] => 506
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/506-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
                  [slug] => %E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
                  [flag_show] => 1
                  [title] => นโยบายการจัดส่งสินค้า
                  [target] => _self
                )

              [2] => Array
                (
                  [id] => 203
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/203-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
                  [slug] => %E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
                  [flag_show] => 1
                  [title] => นโยบายคุ้มครองข้อมูล
                  [target] => _self
                )

              [3] => Array
                (
                  [id] => 378
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/content/378-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2
                  [slug] => %E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2
                  [flag_show] => 1
                  [title] => ติดต่อเรา
                  [target] => _self
                )

              [4] => Array
                (
                  [id] => 212
                  [link] => http://portal.weloveshopping.com/sitemap
                  [slug] => site-map
                  [flag_show] => 1
                  [title] => Site Map
                  [target] => _self
                )

            )

        )

    )

)
header
Array
(
  [0] => Array
    (
      [navigation] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [title] => เสื้อผ้า
              [slug] => เสื้อผ้า
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/10-เสื้อผ้า
              [code] => clothes
              [product_count] => 496,658
            )

          [1] => Array
            (
              [title] => กระเป๋า
              [slug] => กระเป๋า
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/150-กระเป๋า
              [code] => bag
              [product_count] => 167,680
            )

          [2] => Array
            (
              [title] => รองเท้า
              [slug] => รองเท้า
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/1351-รองเท้า
              [code] => shoes
              [product_count] => 63,339
            )

          [3] => Array
            (
              [title] => นาฬิกา
              [slug] => นาฬิกา
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/152-นาฬิกา
              [code] => watch
              [product_count] => 44,670
            )

          [4] => Array
            (
              [title] => เครื่องประดับ
              [slug] => เครื่องประดับ
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/1348-เครื่องประดับ
              [code] => accessory
              [product_count] => 205,338
            )

          [5] => Array
            (
              [title] => ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
              [slug] => ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/151-ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
              [code] => beauty
              [product_count] => 119,344
            )

          [6] => Array
            (
              [title] => เครื่องสำอาง
              [slug] => เครื่องสำอาง
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/735-เครื่องสำอาง
              [code] => cosmetics
              [product_count] => 178,952
            )

          [7] => Array
            (
              [title] => แม่และเด็ก
              [slug] => แม่และเด็ก
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/16-แม่และเด็ก
              [code] => momandkid
              [product_count] => 158,661
            )

          [8] => Array
            (
              [title] => โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสาร
              [slug] => โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสาร
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/11-โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสาร
              [code] => mobile
              [product_count] => 29,606
            )

          [9] => Array
            (
              [title] => คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ้ค
              [slug] => คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ้ค
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/5-คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ้ค
              [code] => computer
              [product_count] => 16,567
            )

          [10] => Array
            (
              [title] => กล้องและอุปกรณ์เสริม
              [slug] => กล้องและอุปกรณ์เสริม
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/1-กล้องและอุปกรณ์เสริม
              [code] => camera
              [product_count] => 9,312
            )

          [11] => Array
            (
              [title] => อิเล็กทรอนิกส์
              [slug] => อิเล็กทรอนิกส์
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/1461-อิเล็กทรอนิกส์
              [code] => electronic
              [product_count] => 8,976
            )

          [12] => Array
            (
              [title] => เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
              [slug] => เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/6-เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
              [code] => electric
              [product_count] => 15,061
            )

          [13] => Array
            (
              [title] => สุขภาพ
              [slug] => สุขภาพ
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/1514-สุขภาพ
              [code] => healthy
              [product_count] => 37,618
            )

          [14] => Array
            (
              [title] => อาหารและเครื่องดื่ม
              [slug] => อาหารและเครื่องดื่ม
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/15-อาหารและเครื่องดื่ม
              [code] => food
              [product_count] => 32,366
            )

          [15] => Array
            (
              [title] => เพลง หนังและบันเทิง
              [slug] => เพลง หนังและบันเทิง
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/8-เพลง+หนังและบันเทิง
              [code] => song
              [product_count] => 204,886
            )

          [16] => Array
            (
              [title] => ของเล่นและเกมส์
              [slug] => ของเล่นและเกมส์
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/3-ของเล่นและเกมส์
              [code] => toy
              [product_count] => 148,463
            )

          [17] => Array
            (
              [title] => หนังสือ
              [slug] => หนังสือ
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/14-หนังสือ
              [code] => book
              [product_count] => 166,835
            )

          [18] => Array
            (
              [title] => กีฬา
              [slug] => กีฬา
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/2-กีฬา
              [code] => sport
              [product_count] => 30,978
            )

          [19] => Array
            (
              [title] => เครื่องดนตรี
              [slug] => เครื่องดนตรี
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/18-เครื่องดนตรี
              [code] => musical
              [product_count] => 35,447
            )

          [20] => Array
            (
              [title] => ศิลปะ หัตถกรรมและของที่ระลึก
              [slug] => ศิลปะ หัตถกรรมและของที่ระลึก
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/17-ศิลปะ+หัตถกรรมและของที่ระลึก
              [code] => art
              [product_count] => 70,298
            )

          [21] => Array
            (
              [title] => เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและสวน
              [slug] => เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและสวน
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/20-เฟอร์นิเจอร์+ของตกแต่งบ้านและสวน
              [code] => furniture
              [product_count] => 69,050
            )

          [22] => Array
            (
              [title] => อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องเขียน
              [slug] => อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องเขียน
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/655-อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องเขียน
              [code] => office
              [product_count] => 17,514
            )

          [23] => Array
            (
              [title] => สัตว์เลี้ยงและต้นไม้
              [slug] => สัตว์เลี้ยงและต้นไม้
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/13-สัตว์เลี้ยงและต้นไม้
              [code] => pet
              [product_count] => 19,434
            )

          [24] => Array
            (
              [title] => ของเก่าและของสะสม
              [slug] => ของเก่าและของสะสม
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/4-ของเก่าและของสะสม
              [code] => collection
              [product_count] => 46,805
            )

          [25] => Array
            (
              [title] => งานมงคล พิธีกรรมและศาสนา
              [slug] => งานมงคล พิธีกรรมและศาสนา
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/1542-งานมงคล+พิธีกรรมและศาสนา
              [code] => celebration
              [product_count] => 1,896
            )

          [26] => Array
            (
              [title] => ท่องเที่ยวและบัตรโดยสาร
              [slug] => ท่องเที่ยวและบัตรโดยสาร
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/19-ท่องเที่ยวและบัตรโดยสาร
              [code] => travel
              [product_count] => 790
            )

          [27] => Array
            (
              [title] => ยานพาหนะและอุปกรณ์ตกแต่ง
              [slug] => ยานพาหนะและอุปกรณ์ตกแต่ง
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/12-ยานพาหนะและอุปกรณ์ตกแต่ง
              [code] => car
              [product_count] => 37,943
            )

          [28] => Array
            (
              [title] => อสังหาริมทรัพย์
              [slug] => อสังหาริมทรัพย์
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/9-อสังหาริมทรัพย์
              [code] => estate
              [product_count] => 1,883
            )

          [29] => Array
            (
              [title] => ธุรกิจและบริการ
              [slug] => ธุรกิจและบริการ
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/7-ธุรกิจและบริการ
              [code] => business
              [product_count] => 7,967
            )

          [30] => Array
            (
              [title] => โรงงานและอุตสาหกรรม
              [slug] => โรงงานและอุตสาหกรรม
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/1550-โรงงานและอุตสาหกรรม
              [code] => industry
              [product_count] => 27,563
            )

          [31] => Array
            (
              [title] => อื่นๆ
              [slug] => อื่นๆ
              [url] => http://portal.weloveshopping.com/21-อื่นๆ
              [code] => etc
              [product_count] => 44,550
            )

        )

      [search_type] => product
      [search_keyword] => ลิขิตรัก ข้ามเวลา
      [url] => stdClass Object
        (
          [seq1] => search
          [to] => http://portal.weloveshopping.com
          [full] => http://portal.weloveshopping.com/search?q=%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2
          [lang] => th
          [plang] => /th
          [slang] => th/
          [default_lang] => th
          [asset] => http://cdn-p.weloveshopping.com
        )

    )

)
is_over_limit
max_price
min_price
order
pages
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • plaza_cate
  q ลิขิตรัก ข้ามเวลา
  result
  Array
  (
    [0] => Array
      (
        [parent_category] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [id] => 10
                [name] => เสื้อผ้า
              )
  
            [1] => Array
              (
                [id] => 150
                [name] => กระเป๋า
              )
  
            [2] => Array
              (
                [id] => 1351
                [name] => รองเท้า
              )
  
            [3] => Array
              (
                [id] => 152
                [name] => นาฬิกา
              )
  
            [4] => Array
              (
                [id] => 1348
                [name] => เครื่องประดับ
              )
  
            [5] => Array
              (
                [id] => 151
                [name] => ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
              )
  
            [6] => Array
              (
                [id] => 735
                [name] => เครื่องสำอาง
              )
  
            [7] => Array
              (
                [id] => 16
                [name] => แม่และเด็ก
              )
  
            [8] => Array
              (
                [id] => 11
                [name] => โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสาร
              )
  
            [9] => Array
              (
                [id] => 5
                [name] => คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ้ค
              )
  
            [10] => Array
              (
                [id] => 1
                [name] => กล้องและอุปกรณ์เสริม
              )
  
            [11] => Array
              (
                [id] => 1461
                [name] => อิเล็กทรอนิกส์
              )
  
            [12] => Array
              (
                [id] => 6
                [name] => เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
              )
  
            [13] => Array
              (
                [id] => 1514
                [name] => สุขภาพ
              )
  
            [14] => Array
              (
                [id] => 15
                [name] => อาหารและเครื่องดื่ม
              )
  
            [15] => Array
              (
                [id] => 8
                [name] => เพลง หนังและบันเทิง
              )
  
            [16] => Array
              (
                [id] => 3
                [name] => ของเล่นและเกมส์
              )
  
            [17] => Array
              (
                [id] => 14
                [name] => หนังสือ
              )
  
            [18] => Array
              (
                [id] => 2
                [name] => กีฬา
              )
  
            [19] => Array
              (
                [id] => 18
                [name] => เครื่องดนตรี
              )
  
            [20] => Array
              (
                [id] => 17
                [name] => ศิลปะ หัตถกรรมและของที่ระลึก
              )
  
            [21] => Array
              (
                [id] => 20
                [name] => เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและสวน
              )
  
            [22] => Array
              (
                [id] => 655
                [name] => อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องเขียน
              )
  
            [23] => Array
              (
                [id] => 13
                [name] => สัตว์เลี้ยงและต้นไม้
              )
  
            [24] => Array
              (
                [id] => 4
                [name] => ของเก่าและของสะสม
              )
  
            [25] => Array
              (
                [id] => 1542
                [name] => งานมงคล พิธีกรรมและศาสนา
              )
  
            [26] => Array
              (
                [id] => 19
                [name] => ท่องเที่ยวและบัตรโดยสาร
              )
  
            [27] => Array
              (
                [id] => 12
                [name] => ยานพาหนะและอุปกรณ์ตกแต่ง
              )
  
            [28] => Array
              (
                [id] => 9
                [name] => อสังหาริมทรัพย์
              )
  
            [29] => Array
              (
                [id] => 7
                [name] => ธุรกิจและบริการ
              )
  
            [30] => Array
              (
                [id] => 1550
                [name] => โรงงานและอุตสาหกรรม
              )
  
            [31] => Array
              (
                [id] => 21
                [name] => อื่นๆ
              )
  
          )
  
        [products] => Array
          (
            [pagination] => Array
              (
                [current_page] => 1
                [total_page] => 3264
                [total_items] => 163196
              )
  
            [data] => Array
              (
                [0] => Array
                  (
                    [id] => W15755098
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลิขิตรักข้ามเวลา/เรฬา/ใหม่
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W15755098
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W123413
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => Books for Fun
                        [url] => http://booksforfun.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/17841438/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w123413-kk6616
                            [file_name] => w123413-kk6616.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/booksforfun/KK6616.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w123413-kk6616/w123413-kk6616.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fbooksforfun%2FKK6616.jpg
                    [price] => 196 บาท
                    [compare_at_price] => 245 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [1] => Array
                  (
                    [id] => W10348552
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลิขิตรักข้ามเวลา
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W10348552
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W15070
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => lingling9955
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/a07/shop.php?shopid=15070
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/36980/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w15070-c268
                            [file_name] => w15070-c268.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/lingling9955/C268.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w15070-c268/w15070-c268.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Flingling9955%2FC268.jpg
                    [price] => 50 บาท
                    [compare_at_price] => 58 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [2] => Array
                  (
                    [id] => W16932725
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => TA2980 ลิขิตรักข้ามเวลา โดย เรฬา
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W16932725
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W3863
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => TRUE JUNG นวนิยายดีๆในราคาถูกๆ
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/w14/shop.php?shopid=3863
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/37540/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w3863-ta2980
                            [file_name] => w3863-ta2980.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/truejung/TA2980.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w3863-ta2980/w3863-ta2980.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Ftruejung%2FTA2980.jpg
                    [price] => 147 บาท
                    [compare_at_price] => 245 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [3] => Array
                  (
                    [id] => W15894142
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลิขิตรักข้ามเวลา/เรฬา
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W15894142
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W150094
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => rak-ak-sorn
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/a31/shop.php?shopid=150094
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/37448/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w150094-2010-00002167
                            [file_name] => w150094-2010-00002167.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/rak-ak-sorn/2010-00002167.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w150094-2010-00002167/w150094-2010-00002167.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Frak-ak-sorn%2F2010-00002167.jpg
                    [price] => 100 บาท
                    [compare_at_price] => 245 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [4] => Array
                  (
                    [id] => W26154121
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลิขิตรักข้ามกาลเวลา ภาค3 นาวาลิขิตรัก / ซินเหมย :: มัดจำ 259 ฿, ค่าเช่า 51 ฿
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26154121
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W132752
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => atBookZone - ร้านเช่าหนังสือ
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/w19/shop.php?shopid=132752
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/38132/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w132752-b000011519
                            [file_name] => w132752-b000011519.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/cartoonhouse/B000011519.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w132752-b000011519/w132752-b000011519.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fcartoonhouse%2FB000011519.jpg
                    [price] => 310 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [5] => Array
                  (
                    [id] => W26177445
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลิขิตรักข้ามกาลเวลา ตอน นาวาลิขิตรัก / ซินเหมย /ใหม่
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26177445
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W129778
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => B-BOOKSHOP
                        [url] => http://b-booksshop.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/5626266/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w129778-nf14053
                            [file_name] => w129778-nf14053.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/b-booksshop/NF14053.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w129778-nf14053/w129778-nf14053.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fb-booksshop%2FNF14053.jpg
                    [price] => 249 บาท
                    [compare_at_price] => 259 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [6] => Array
                  (
                    [id] => W26157331
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลิขิตรักข้ามกาลเวลา ตอน นาวาลิขิตรัก / ซินเหมย (ทำมือ -ใหม่)  
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26157331
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W131359
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => BestbookSmile
                        [url] => http://bestbooksmile.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/37467/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w131359-hba023
                            [file_name] => w131359-hba023.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/bestbooksmile/HBA023.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w131359-hba023/w131359-hba023.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fbestbooksmile%2FHBA023.jpg
                    [price] => 259 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [7] => Array
                  (
                    [id] => W16101068
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลิขิตรักข้ามกาลเวลา ภาคสอง ตอนลิขิตรัก /ซินเหมย/ใหม่(พร้อมส่ง)
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W16101068
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W123413
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => Books for Fun
                        [url] => http://booksforfun.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/17841438/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w123413-kt9922
                            [file_name] => w123413-kt9922.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/booksforfun/KT9922.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w123413-kt9922/w123413-kt9922.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fbooksforfun%2FKT9922.jpg
                    [price] => 220 บาท
                    [compare_at_price] => 240 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [8] => Array
                  (
                    [id] => W25915058
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => นาวาลิขิตรัก ลิขิตรักข้ามกาลเวลา ภาค 3 / ซินเหมย ส่งฟรี ของพร้อมส่ง
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W25915058
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W123413
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => Books for Fun
                        [url] => http://booksforfun.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/17841438/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w123413-ku2117
                            [file_name] => w123413-ku2117.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/booksforfun/KU2117.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w123413-ku2117/w123413-ku2117.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fbooksforfun%2FKU2117.jpg
                    [price] => 249 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [9] => Array
                  (
                    [id] => W26274995
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลิขิตรักข้ามกาลเวลา ตอนนาวาลิขิตรัก โดย ซินเหมย 
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26274995
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W209134
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => บุ๊คทูโก
                        [url] => http://booktogo.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/176668/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w209134-hm0202
                            [file_name] => w209134-hm0202.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/client/000041/booktogo/HM0202.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w209134-hm0202/w209134-hm0202.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fclient%2F000041%2Fbooktogo%2FHM0202.jpg
                    [price] => 249 บาท
                    [compare_at_price] => 259 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [10] => Array
                  (
                    [id] => W26274998
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลิขิตรักข้ามกาลเวลา ตอนนาวาลิขิตรัก โดย ซินเหมย 
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26274998
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W209134
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => บุ๊คทูโก
                        [url] => http://booktogo.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/176668/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w209134-hmn202
                            [file_name] => w209134-hmn202.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/client/000041/booktogo/HMN202.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w209134-hmn202/w209134-hmn202.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fclient%2F000041%2Fbooktogo%2FHMN202.jpg
                    [price] => 249 บาท
                    [compare_at_price] => 259 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [11] => Array
                  (
                    [id] => W26136957
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลิขิตรักข้ามกาลเวลา : นาวาลิขิตรัก / ซินเหมย ***ใหม่/มือหนึ่ง แถมปก
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26136957
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W20990
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => Bookathome ร้านหนังสือออนไลน์
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/w13/shop.php?shopid=20990
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/41180/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w20990-hm140204
                            [file_name] => w20990-hm140204.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/bookathome/HM140204.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w20990-hm140204/w20990-hm140204.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fbookathome%2FHM140204.jpg
                    [price] => 249 บาท
                    [compare_at_price] => 259 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [12] => Array
                  (
                    [id] => W22200941
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => วิญญาณรักข้ามเวลา โดย คาเรน มารี โมนนิ่ง (ภาคต่อของมนตร์รักข้ามเวลาและสาปรักข้ามเวลา)
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W22200941
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W209134
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => บุ๊คทูโก
                        [url] => http://booktogo.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/176668/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w209134-ar0276
                            [file_name] => w209134-ar0276.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/client/000041/booktogo/AR0276.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w209134-ar0276/w209134-ar0276.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fclient%2F000041%2Fbooktogo%2FAR0276.jpg
                    [price] => 180 บาท
                    [compare_at_price] => 225 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [13] => Array
                  (
                    [id] => W26296828
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ซินเหมยลิขิตรักข้ามกาลเวลา นาวาลิขิตรัก(ลด27%)/
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26296828
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W150094
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => rak-ak-sorn
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/a31/shop.php?shopid=150094
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/37448/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w150094-2014-00009461
                            [file_name] => w150094-2014-00009461.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/rak-ak-sorn/2014-00009461.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w150094-2014-00009461/w150094-2014-00009461.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Frak-ak-sorn%2F2014-00009461.jpg
                    [price] => 189 บาท
                    [compare_at_price] => 259 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [14] => Array
                  (
                    [id] => W26171814
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ชุด ลิขิตรักข้ามกาลเวลา 1-3 / ซินเหมย (ณศิกมล) /ใหม่ 
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26171814
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W123413
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => Books for Fun
                        [url] => http://booksforfun.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/17841438/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w123413-ku2060
                            [file_name] => w123413-ku2060.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/booksforfun/KU2060.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w123413-ku2060/w123413-ku2060.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fbooksforfun%2FKU2060.jpg
                    [price] => 700 บาท
                    [compare_at_price] => 759 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [15] => Array
                  (
                    [id] => W16498851
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => IL Mare ลิขิตรัก ข้ามเวลา DVD 1 แผ่นจบ พากย์ไทย/บรรยายไทย
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W16498851
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W110363
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => เคป๊อบซีรีย์
                        [url] => http://SerieUpdate.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/7602948/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w110363-mo10267
                            [file_name] => w110363-mo10267.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/SerieUpdate/MO10267.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w110363-mo10267/w110363-mo10267.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2FSerieUpdate%2FMO10267.jpg
                    [price] => 30 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [16] => Array
                  (
                    [id] => W12813449
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => il Mare ลิขิตรักข้ามเวลา
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W12813449
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W29289
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => lillycat
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/e7/shop.php?shopid=29289
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/38071/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w29289-2906
                            [file_name] => w29289-2906.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/lillycat/2906.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w29289-2906/w29289-2906.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Flillycat%2F2906.jpg
                    [price] => 30 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [17] => Array
                  (
                    [id] => W26593300
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => Nine: 9 Times Time Travel ลิขิตรักข้ามเวลา DVD 5 แผ่นจบ พากย์ไทย
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26593300
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W260912
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => sindydvd
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/a11/shop.php?shopid=260912
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/35202/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w260912-kr604
                            [file_name] => w260912-kr604.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/sindydvd/kr604.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w260912-kr604/w260912-kr604.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fclient%2F000052%2Fsindydvd%2Fkr604.jpg
                    [price] => 125 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [18] => Array
                  (
                    [id] => W26405087
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => Nine : 9 Times Time Travel / ลิขิตรักข้ามเวลา (5 V2D) พากย์ไทย **จบ** [HD]
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26405087
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W9998
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => All-15SERIES
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/a38/shop.php?shopid=9998
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/35657/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w9998-9time-th
                            [file_name] => w9998-9time-th.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/all-15series/9time_th.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w9998-9time-th/w9998-9time-th.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fall-15series%2F9time_th.jpg
                    [price] => 125 บาท
                    [compare_at_price] => 150 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [19] => Array
                  (
                    [id] => W20617437
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลิขิตรักข้ามเวลา ( เล่มหนามากเล่มเดียวจบ) / AKISATO WAKUNI
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W20617437
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W111701
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => บุ๊คกาเมอร์
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/a20/shop.php?shopid=111701
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/37802/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w111701-ct5156
                            [file_name] => w111701-ct5156.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/bookkamer/CT5156.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w111701-ct5156/w111701-ct5156.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fbookkamer%2FCT5156.jpg
                    [price] => 60 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [20] => Array
                  (
                    [id] => W12699987
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => il Mare- ลิขิตรัก ข้ามเวลา (2000) 
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W12699987
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W113112
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => manycdsale
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/e3/shop.php?shopid=113112
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/37167/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w113112-dvdkr0022
                            [file_name] => w113112-dvdkr0022.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/manycdsale/DVDKR0022.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w113112-dvdkr0022/w113112-dvdkr0022.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fmanycdsale%2FDVDKR0022.jpg
                    [price] => 50 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [21] => Array
                  (
                    [id] => W26599456
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลิขิตรักข้ามเวลา Nine: 9 Times Time Travel พากย์ไทย (จบ) V2D��5 แผ่น
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26599456
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W330257
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => ShopOnLine93
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/a06/shop.php?shopid=330257
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/7306588/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w330257-kt-436
                            [file_name] => w330257-kt-436.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/client/000066/shoponline93/KT-436.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w330257-kt-436/w330257-kt-436.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fclient%2F000066%2Fshoponline93%2FKT-436.jpg
                    [price] => 100 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [22] => Array
                  (
                    [id] => W16742879
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลิขิตรักข้ามเวลา / เรฬา <br>มัดจำ 245 บาท ค่าเช่า 48 บาท
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W16742879
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W223251
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => ร้าน kjbooks
                        [url] => http://kjbooks.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/41754/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w223251-25-02-037
                            [file_name] => w223251-25-02-037.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/client/000044/kjbooks/25-02-037.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w223251-25-02-037/w223251-25-02-037.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fclient%2F000044%2Fkjbooks%2F25-02-037.jpg
                    [price] => 293 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [23] => Array
                  (
                    [id] => W11748973
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => Il Mare ลิขิตรักข้ามเวลา(2 ภาษา)
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W11748973
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W139537
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => Seriesw@w@~หนังดี♥ซีรีย์ H0T
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/e2/shop.php?shopid=139537
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/35841/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w139537-md103
                            [file_name] => w139537-md103.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/serieswawa/md103.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w139537-md103/w139537-md103.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fserieswawa%2Fmd103.jpg
                    [price] => 30 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [24] => Array
                  (
                    [id] => W26593606
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => Nine: 9 Times Time Travel ลิขิตรักข้ามเวลา พากย์ไทย 5 แผ่น
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26593606
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W128265
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => momonine
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/e1/shop.php?shopid=128265
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/47102/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w128265-kn009
                            [file_name] => w128265-kn009.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/momonine-dvd/kn009.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w128265-kn009/w128265-kn009.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fmomonine-dvd%2Fkn009.jpg
                    [price] => 75 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [25] => Array
                  (
                    [id] => W10322079
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => CD เพลงประกอบภาพยนต์เกาหลีเรื่อง ลิขิตรักข้ามเวลา (IL Mare) 1 แผ่น 
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W10322079
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W110407
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => FOR HOMELESS CATS
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/w09/shop.php?shopid=110407
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/457771/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w110407-221
                            [file_name] => w110407-221.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/forhomelesscats/221.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w110407-221/w110407-221.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fforhomelesscats%2F221.jpg
                    [price] => 60 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [26] => Array
                  (
                    [id] => W14963027
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลิขิตรักข้ามกาลเวลา / ซินเหมย (ณศิกมล)มัดจำ 270 ฿ ,ค่าเช่า 54 ฿
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W14963027
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W132752
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => atBookZone - ร้านเช่าหนังสือ
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/w19/shop.php?shopid=132752
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/38132/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w132752-ft-tm-0013
                            [file_name] => w132752-ft-tm-0013.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/cartoonhouse/FT_TM_0013.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w132752-ft-tm-0013/w132752-ft-tm-0013.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fcartoonhouse%2FFT_TM_0013.jpg
                    [price] => 324 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [27] => Array
                  (
                    [id] => W14180386
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => Some Where In Time ลิขิตรักข้ามกาลเวลา
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W14180386
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W113112
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => manycdsale
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/e3/shop.php?shopid=113112
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/37167/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w113112-dvdi0505
                            [file_name] => w113112-dvdi0505.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/manycdsale/DVDI0505.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w113112-dvdi0505/w113112-dvdi0505.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fmanycdsale%2FDVDI0505.jpg
                    [price] => 50 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [28] => Array
                  (
                    [id] => W194923
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => il Mare ลิขิตรัก ข้ามเวลา .. 2 แผ่น [ยัยตัวร้าย]
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W194923
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W3315
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => Orange-Shop.net
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/a14/shop.php?shopid=3315
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/35261/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w3315-mk23
                            [file_name] => w3315-mk23.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/puggy/mk23.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w3315-mk23/w3315-mk23.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fpuggy%2Fmk23.jpg
                    [price] => 39 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [29] => Array
                  (
                    [id] => W14800530
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลิขิตรักข้ามกาลเวลา/ ซินเหมย (ณศิกมล) /ใหม่ 
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W14800530
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W123413
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => Books for Fun
                        [url] => http://booksforfun.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/17841438/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w123413-kt9712
                            [file_name] => w123413-kt9712.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/booksforfun/KT9712.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w123413-kt9712/w123413-kt9712.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fbooksforfun%2FKT9712.jpg
                    [price] => 250 บาท
                    [compare_at_price] => 270 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [30] => Array
                  (
                    [id] => W25236690
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลด50%..[มือสอง]Bk1281**ลิขิตรักข้ามเวลา / เรฬา สนพ.Simply Book 
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W25236690
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W235664
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => Lovely&Cattyแฟชั่นอินเทรนด์
                        [url] => http://lovely-catty.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/35754/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w235664-bk1281
                            [file_name] => w235664-bk1281.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/client/000047/lovely-catty/Bk1281.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w235664-bk1281/w235664-bk1281.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fclient%2F000047%2Flovely-catty%2FBk1281.jpg
                    [price] => 123 บาท
                    [compare_at_price] => 245 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [31] => Array
                  (
                    [id] => W22773960
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => Some Where In Time ลิขิตรักข้ามกาลเวลา Y (1980) บรรยายไทย 
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W22773960
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W256325
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => สะบายCD
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/e1/shop.php?shopid=256325
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/37180/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w256325-min-00025
                            [file_name] => w256325-min-00025.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/client/000051/sabaycd/MIN-00025.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w256325-min-00025/w256325-min-00025.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fclient%2F000051%2Fsabaycd%2FMIN-00025.jpg
                    [price] => 50 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [32] => Array
                  (
                    [id] => W10088783
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => IL Mare อิล มาเร" ลิขิตรักข้ามเวลา DVD 1 แผ่น
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W10088783
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W16200
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => !! Clubsdvd แผ่นละ 25 !!
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/e6/shop.php?shopid=16200
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/45181/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w16200-1end079
                            [file_name] => w16200-1end079.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/clubsdvd/1End079.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w16200-1end079/w16200-1end079.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fclubsdvd%2F1End079.jpg
                    [price] => 40 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [33] => Array
                  (
                    [id] => W26792919
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => Nine 9 Times Time Travel ลิขิตรักข้ามเวลา [3 V2D] พากย์ไทย
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26792919
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W154647
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => Series`Happy : ซีรีย์ราคาถูก**
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/a38/shop.php?shopid=154647
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/39132/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w154647-k644
                            [file_name] => w154647-k644.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/serieshappy/K644.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w154647-k644/w154647-k644.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fserieshappy%2FK644.jpg
                    [price] => 75 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [34] => Array
                  (
                    [id] => W26582911
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => Nine: 9 Times Time Travel ลิขิตรักข้ามเวลา 5 DVD  (ซับไทย/พากย์ไทย workpoint)
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26582911
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W127812
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => kung
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/a07/shop.php?shopid=127812
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/36041/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w127812-2473
                            [file_name] => w127812-2473.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/kung/2473.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w127812-2473/w127812-2473.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fkung%2F2473.jpg
                    [price] => 100 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [35] => Array
                  (
                    [id] => W27207571
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => Nine Nine Times Time Travel / ลิขิตรัก ข้ามเวลา 6 DVD Master (พากษ์ไทย+ซับไทย)
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W27207571
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W167825
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => PANDA-Series
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/a07/shop.php?shopid=167825
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/1100616/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w167825-kr0418
                            [file_name] => w167825-kr0418.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/client/000033/panda_dvd/KR0418.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w167825-kr0418/w167825-kr0418.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fclient%2F000033%2Fpanda_dvd%2FKR0418.jpg
                    [price] => 150 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [36] => Array
                  (
                    [id] => W17487085
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => IL Mare อิลมาเร ลิขิตรักข้ามเวลา a love story 1แผ่น
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W17487085
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W124827
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => เจนนี่ดีวีดี
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/e1/shop.php?shopid=124827
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/36028/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w124827-kr208
                            [file_name] => w124827-kr208.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/nannydvd/kr208.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w124827-kr208/w124827-kr208.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fnannydvd%2Fkr208.jpg
                    [price] => 20 บาท
                    [compare_at_price] => 80 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [37] => Array
                  (
                    [id] => W26649395
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => DVD ลิขิตรักข้ามเวลา (Nine 9 Times Time Travel) 5 แผ่น พากย์ไทย 
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26649395
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W12133
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => Happy4Series
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/a06/shop.php?shopid=12133
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/35537/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w12133-kr1404
                            [file_name] => w12133-kr1404.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/happy4series/KR1404.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w12133-kr1404/w12133-kr1404.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fhappy4series%2FKR1404.jpg
                    [price] => 100 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [38] => Array
                  (
                    [id] => W16283805
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => ลิขิตรักข้ามกาลเวลา ภาค 2 ตอนลิขิตรัก / ซินเหมย (ณศิกมล)มัดจำ 240 ฿ ,ค่าเช่า 48 ฿
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W16283805
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W132752
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => atBookZone - ร้านเช่าหนังสือ
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/w19/shop.php?shopid=132752
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/38132/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w132752-ft-tm-0013-02
                            [file_name] => w132752-ft-tm-0013-02.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/cartoonhouse/FT_TM_0013_02.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w132752-ft-tm-0013-02/w132752-ft-tm-0013-02.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fcartoonhouse%2FFT_TM_0013_02.jpg
                    [price] => 288 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [39] => Array
                  (
                    [id] => W18835937
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => [ออกใหม่] สาปรักข้ามเวลา (ภาคต่อของมนตร์รักข้ามเวลา) โดย คาเรน มารี โมนนิ่ง
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W18835937
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W209134
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => บุ๊คทูโก
                        [url] => http://booktogo.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/176668/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w209134-arn170
                            [file_name] => w209134-arn170.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/client/000041/booktogo/ARN170.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w209134-arn170/w209134-arn170.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fclient%2F000041%2Fbooktogo%2FARN170.jpg
                    [price] => 199 บาท
                    [compare_at_price] => 249 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [40] => Array
                  (
                    [id] => W18835932
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => สาปรักข้ามเวลา (ภาคต่อของมนตร์รักข้ามเวลา) โดย คาเรน มารี โมนนิ่ง
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W18835932
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W209134
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => บุ๊คทูโก
                        [url] => http://booktogo.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/176668/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w209134-ar0170
                            [file_name] => w209134-ar0170.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/client/000041/booktogo/AR0170.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w209134-ar0170/w209134-ar0170.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fclient%2F000041%2Fbooktogo%2FAR0170.jpg
                    [price] => 199 บาท
                    [compare_at_price] => 249 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [41] => Array
                  (
                    [id] => W22201091
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => [ออกใหม่] วิญญาณรักข้ามเวลา โดย คาเรน มารี โมนนิ่ง (ภาคต่อของมนตร์รักข้ามเวลาและสาปรักข้ามเวลา)
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W22201091
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W209134
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => บุ๊คทูโก
                        [url] => http://booktogo.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/176668/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w209134-arn276
                            [file_name] => w209134-arn276.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/client/000041/booktogo/ARN276.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w209134-arn276/w209134-arn276.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fclient%2F000041%2Fbooktogo%2FARN276.jpg
                    [price] => 180 บาท
                    [compare_at_price] => 225 บาท
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [42] => Array
                  (
                    [id] => W11654567
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => Il Mare - ลิขิตรัก ข้ามเวลา (DVD - 1 แผ่น) ลี จอง เจ, จอน จี ฮุน รักโรแมนติก
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W11654567
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W27118
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => DVD ริชชี่บอย ซีรีย์ ส่งเร็ว ส่งไว
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/a21/shop.php?shopid=27118
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/35342/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w27118-mdd282
                            [file_name] => w27118-mdd282.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/richyboy_series/MDD282.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w27118-mdd282/w27118-mdd282.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Frichyboy_series%2FMDD282.jpg
                    [price] => 30 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [43] => Array
                  (
                    [id] => W27096401
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => IL Mare ลิขิตรัก ข้ามเวลา (DVD หนังเกาหลี 1 แผ่น ซับไทย) หนังรักโรแมนติก จอนจีฮยอน ลีจุงแจ นำแสดง นักพากษ์การ์ตูนสาว กับสถาปนิกหนุ่ม ณ ทะเล อิล มาเร
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W27096401
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W271941
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => SeriesNa
                        [url] => http://seriesna.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/210622/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w271941-dvdmk0069i
                            [file_name] => w271941-dvdmk0069i.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/client/000054/seriesna/DVDMK0069I.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w271941-dvdmk0069i/w271941-dvdmk0069i.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fclient%2F000054%2Fseriesna%2FDVDMK0069I.jpg
                    [price] => 25 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [44] => Array
                  (
                    [id] => W27088796
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => IL Mare ลิขิตรัก ข้ามเวลา (DVD หนังเกาหลี 1 แผ่น ซับไทย) หนังรักโรแมนติก นำแสดงโดย จอนจีฮยอน, ลีจุงแจ
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W27088796
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W21684
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => www.SeriesMovies4u.com
                        [url] => http://seriesmovies4u.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/39237/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w21684-mov847
                            [file_name] => w21684-mov847.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/seriesmovies4u/MOV847.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w21684-mov847/w21684-mov847.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fseriesmovies4u%2FMOV847.jpg
                    [price] => 25 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [45] => Array
                  (
                    [id] => W11654997
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => Il Mare - ลิขิตรัก ข้ามเวลา (DVD - 1 แผ่น) ลี จอง เจ, จอน จี ฮุน รักโรแมนติก
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W11654997
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W121848
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => Quickyseries
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/a05/shop.php?shopid=121848
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/35909/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w121848-m027
                            [file_name] => w121848-m027.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/quickyseries/M027.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w121848-m027/w121848-m027.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fquickyseries%2FM027.jpg
                    [price] => 30 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [46] => Array
                  (
                    [id] => W27068851
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => IL Mare ลิขิตรัก ข้ามเวลา (DVD หนังเกาหลี 1 แผ่น ซับไทย) หนังรักโรแมนติก นำแสดงโดย จอนจีฮยอน, ลีจุงแจ
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W27068851
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W352762
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => Series Zap
                        [url] => http://serieszap.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/19225584/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w352762-md52-ilmare
                            [file_name] => w352762-md52-ilmare.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/client/000070/serieszap/MD52-ILMare.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w352762-md52-ilmare/w352762-md52-ilmare.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fclient%2F000070%2Fserieszap%2FMD52-ILMare.jpg
                    [price] => 25 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [47] => Array
                  (
                    [id] => W26580314
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => Nine: 9 Time Travels ลิขิตรักข้ามเวลา DVD 5 แผ่นจบ พากย์ไทย (Lee Jin Wook, Jo Yoon Hee)
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26580314
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W110363
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => เคป๊อบซีรีย์
                        [url] => http://SerieUpdate.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/7602948/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w110363-kt1368
                            [file_name] => w110363-kt1368.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/SerieUpdate/KT1368.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w110363-kt1368/w110363-kt1368.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2FSerieUpdate%2FKT1368.jpg
                    [price] => 125 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [48] => Array
                  (
                    [id] => W26861709
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => Nine: 9 Times Time Travel ลิขิตรักข้ามเวลา (V2D ซีรีย์เกาหลี 5 แผ่นจบ ซับไทย ) ซีรีย์แนวแฟนตาซีเมโลดราม่า อีจินวุก นำแสดง 
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26861709
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W352762
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => Series Zap
                        [url] => http://serieszap.weloveshopping.com
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/19225584/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w352762-kv140-9times
                            [file_name] => w352762-kv140-9times.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/client/000070/serieszap/KV140-9Times.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w352762-kv140-9times/w352762-kv140-9times.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fclient%2F000070%2Fserieszap%2FKV140-9Times.jpg
                    [price] => 125 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
                [49] => Array
                  (
                    [id] => W26408311
                    [is_old_product] => 1
                    [title] => Nine: 9 Time Travels ลิขิตรักข้ามเวลา (พากย์ไทย+sub thai) ** 5 v2d-20 ตอนจบค่ะ/ภาพ HDTV+โมใส่เสียงไทย workpointTV 
                    [url] => http://portal.weloveshopping.com/product/W26408311
                    [store] => Array
                      (
                        [id] => W139537
                        [phone] => ไม่ระบุเบอร์ติดต่อ
                        [title] => Seriesw@w@~หนังดี♥ซีรีย์ H0T
                        [url] => http://www.weloveshopping.com/template/e2/shop.php?shopid=139537
                        [avatar] => http://image.platform.truelife.com/35841/avatar/?app_id=1&secret=a42ca3848f9dd9995fedeb93ebf97805&key=sso&w=37&h=37
                      )
  
                    [images] => Array
                      (
                        [0] => Array
                          (
                            [id] => w139537-kt338
                            [file_name] => w139537-kt338.jpg
                            [url] => http://static.weloveshopping.com/shop/serieswawa/kt338.jpg
                          )
  
                      )
  
                    [image_resized] => http://res.weloveshopping.com/portal/w_210,h_210,c_crop/w139537-kt338/w139537-kt338.jpg?url=http%3A%2F%2Fstatic.weloveshopping.com%2Fshop%2Fserieswawa%2Fkt338.jpg
                    [price] => 150 บาท
                    [compare_at_price] => 0
                    [discount_rate] => 0
                  )
  
              )
  
          )
  
        [seo] => Array
          (
            [lang] => th
            [title] => Category
            [description] => 
            [icon] => 
            [url] => 
            [image] => 
            [canonical] => 
          )
  
        [q] => ลิขิตรัก ข้ามเวลา
        [stype] => 
      )
  
  )
  
  shop
  sort
  view
  wetrust
  File
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/public/index.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/database.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/api.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/public/index_laravel.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/bootstrap/autoload.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/autoload.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/composer/autoload_real.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/composer/ClassLoader.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/composer/include_paths.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/composer/autoload_namespaces.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/composer/autoload_psr4.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/composer/autoload_classmap.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/composer/autoload_files.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/ircmaxell/password-compat/lib/password.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/swift_required.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/react/promise/src/functions_include.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/react/promise/src/functions.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/Crypt/Random.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/helpers.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/patchwork/utf8/class/Patchwork/Utf8/Bootup.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/ClassLoader.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/bootstrap/start.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Application.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Container/Container.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpKernelInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/TerminableInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/ResponsePreparerInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Http/Request.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Request.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/ParameterBag.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/FileBag.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/ServerBag.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/HeaderBag.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Events/EventServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/ServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Events/Dispatcher.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/ExceptionServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/AcceptHeader.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/AcceptHeaderItem.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/RoutingServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/EnvironmentDetector.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/bootstrap/paths.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Arr.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Traits/MacroableTrait.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/start.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Facade.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Config/EnvironmentVariables.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Config/FileEnvironmentVariablesLoader.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Config/EnvironmentVariablesLoaderInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Config/Repository.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/NamespacedItemResolver.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Config/FileLoader.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Config/LoaderInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/Handler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/PlainDisplayer.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/ExceptionDisplayerInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/WhoopsDisplayer.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Run.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/PrettyPageHandler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/Handler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/HandlerInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/app.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/AliasLoader.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/ProviderRepository.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cookie/CookieServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/DatabaseServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Encryption/EncryptionServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/SessionServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/ViewServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/teepluss/theme/src/Teepluss/Theme/ThemeServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Str.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/davejamesmiller/laravel-breadcrumbs/src/DaveJamesMiller/Breadcrumbs/ServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/mcamara/laravel-localization/src/Mcamara/LaravelLocalization/LaravelLocalizationServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Route.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/RouteFiltererInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/RouteCollection.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/sebklaus/profiler/src/Sebklaus/Profiler/Providers/ProfilerServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/EngineResolver.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/view.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/FileViewFinder.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/ViewFinderInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Factory.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/helpers/common.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/helpers/language.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/helpers/debug.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/helpers/url_friendly.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/helpers/array_column.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/helpers/permission.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/helpers/events.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/stack/builder/src/Stack/Builder.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Encryption/Encrypter.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/session.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cookie/CookieJar.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/SessionManager.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Manager.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cookie/Queue.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cookie/Guard.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/stack/builder/src/Stack/StackedHttpKernel.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/CacheBasedSessionHandler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cache/CacheServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cache/CacheManager.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Redis/RedisServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Redis/Database.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Client.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/ClientInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/BasicClientInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Option/ClientOptions.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Option/ClientOptionsInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Option/ClientProfile.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Option/AbstractOption.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Option/OptionInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Option/ClientConnectionFactory.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Option/ClientCluster.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Option/ClientReplication.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Option/ClientPrefix.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Option/ClientExceptions.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Profile/ServerProfile.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Profile/ServerProfileInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Command/Processor/CommandProcessingInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Profile/ServerVersion28.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Connection/ConnectionFactory.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Connection/ConnectionFactoryInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Connection/ConnectionParameters.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Connection/ConnectionParametersInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Connection/StreamConnection.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Connection/AbstractConnection.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Connection/SingleConnectionInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Connection/ConnectionInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Command/ConnectionSelect.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Command/AbstractCommand.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Command/CommandInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cache/RedisStore.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cache/TaggableStore.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cache/StoreInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/cache.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cache/Repository.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/SessionInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/SessionInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/MetadataBag.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/SessionBagInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Command/StringGet.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Command/PrefixableCommand.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/predis/predis/lib/Predis/Command/PrefixableCommandInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Model.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/ArrayableInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/JsonableInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/DatabaseManager.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/ConnectionResolverInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/ConnectionFactory.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/breadcrumbs.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/davejamesmiller/laravel-breadcrumbs/src/DaveJamesMiller/Breadcrumbs/Facade.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/davejamesmiller/laravel-breadcrumbs/src/DaveJamesMiller/Breadcrumbs/Manager.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/davejamesmiller/laravel-breadcrumbs/src/config/config.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/packages/davejamesmiller/laravel-breadcrumbs/config.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/sebklaus/profiler/src/Sebklaus/routes.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/App.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/sebklaus/profiler/src/config/config.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Hash.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/libraries/Wls/Hashing/HashServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Hashing/HashServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/libraries/Wls/Hashing/Sha512Hasher.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Hashing/HasherInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/packages/sebklaus/profiler/config.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/ViewErrorBag.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/start/global.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Log.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Log/LogServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Log/Writer.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/psr/log/Psr/Log/LoggerInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/RotatingFileHandler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/StreamHandler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/AbstractProcessingHandler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/AbstractHandler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/HandlerInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Formatter/LineFormatter.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Formatter/NormalizerFormatter.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Formatter/FormatterInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Config.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/monolog.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/GelfHandler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/mlehner/gelf-php/src/Gelf/MessagePublisher.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/mlehner/gelf-php/src/Gelf/IMessagePublisher.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Formatter/GelfMessageFormatter.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Processor/WebProcessor.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/filters.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/routes.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/routes-func.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Request.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/mcamara/laravel-localization/src/Mcamara/LaravelLocalization/Facades/LaravelLocalization.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/mcamara/laravel-localization/src/Mcamara/LaravelLocalization/LaravelLocalization.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Translation/TranslationServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Translation/FileLoader.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Translation/LoaderInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Translation/Translator.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/translation/Symfony/Component/Translation/TranslatorInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/mcamara/laravel-localization/src/config/config.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/packages/mcamara/laravel-localization/config.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Session.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Cookie.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Cookie.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/routes-beta.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/ControllerDispatcher.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Route.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Route.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RouteCompiler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RouteCompilerInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/CompiledRoute.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Matching/MethodValidator.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Matching/ValidatorInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Matching/SchemeValidator.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Matching/HostValidator.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Matching/UriValidator.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Controller.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/controllers/PortalSearchController.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/core/PortalController.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/teepluss/theme/src/Teepluss/Theme/Facades/Theme.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/teepluss/theme/src/Teepluss/Theme/Theme.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/teepluss/theme/src/Teepluss/Theme/Asset.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/teepluss/theme/src/Teepluss/Theme/Breadcrumb.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/teepluss/theme/src/config/config.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/URL.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/UrlGenerator.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/packages/teepluss/theme/config.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/public/themes/default/config.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Compilers/BladeCompiler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Compilers/Compiler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Compilers/CompilerInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/teepluss/theme/src/Teepluss/Theme/Compilers/TwigCompiler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/public/themes/phoenix/config.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/asset.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/theme_version.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/teepluss/theme/src/Teepluss/Theme/AssetContainer.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Input.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/schemas/SearchSchema.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/schemas/BaseSchema.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/libraries/Ubench.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/libraries/Client.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Client.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/ClientInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/HasEmitterInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/HasEmitterTrait.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Url.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Message/MessageFactory.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Message/MessageFactoryInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/ListenerAttacherTrait.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Subscriber/HttpError.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/SubscriberInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Subscriber/Redirect.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Client/CurlMultiHandler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Client/CurlFactory.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Client/CurlHandler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Client/StreamHandler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Client/Middleware.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/RequestFsm.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/Emitter.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/EmitterInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Message/Request.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Message/AbstractMessage.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Message/MessageInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Message/RequestInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Collection.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/ToArrayInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/HasDataTrait.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Subscriber/Prepare.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/RequestEvents.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Query.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Transaction.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/BeforeEvent.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/AbstractRequestEvent.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/AbstractEvent.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/EventInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Message/FutureResponse.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Message/ResponseInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Future/FutureInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/react/promise/src/PromisorInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Future/MagicFutureTrait.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Future/BaseFutureTrait.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/RingBridge.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Core.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Future/CompletedFutureArray.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Future/CompletedFutureValue.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Future/FutureArrayInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/react/promise/src/FulfilledPromise.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/react/promise/src/ExtendedPromiseInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/react/promise/src/PromiseInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/react/promise/src/CancellablePromiseInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/streams/src/Stream.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/streams/src/StreamInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Message/Response.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/CompleteEvent.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/AbstractRetryableEvent.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/AbstractTransferEvent.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/EndEvent.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/libraries/SchemaWrapper.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/url.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/libraries/Seo.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/ga.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/sebklaus/profiler/src/Sebklaus/Profiler/Facades/Profiler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/sebklaus/profiler/src/Sebklaus/Profiler/Profiler.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/sebklaus/profiler/src/Sebklaus/Profiler/Loggers/Time.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/libraries/Zebra_Pagination.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/libraries/TwigCache.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/pagecache.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/View.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/RenderableInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/teepluss/theme/src/Teepluss/Theme/Engines/TwigEngine.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/EngineInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/Loader/Filesystem.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/LoaderInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/ExistsLoaderInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/Environment.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/ExtensionInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Escaper.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Optimizer.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Staging.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/teepluss/theme/src/config/twig.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/config/packages/teepluss/theme/twig.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/SimpleFunction.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/libraries/FilterTwigExtension.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Auth.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/AuthServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/AuthManager.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Cache.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Form.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Html/HtmlServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Html/FormBuilder.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Html/HtmlBuilder.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/HTML.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Lang.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Paginator.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/PaginationServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/Factory.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Validator.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Validation/ValidationServiceProvider.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Validation/Factory.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Validation/DatabasePresenceVerifier.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Validation/PresenceVerifierInterface.php
  /data/storage/web-portal/storage/views/83/64/e2ec5ee4f39e2fbf64e376fcf4433346f76d36fdcf4ab5557f5649dc39db.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TemplateInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParserBroker.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParserBrokerInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/SimpleFilter.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/SimpleTest.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser/For.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParserInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser/If.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser/Extends.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser/Include.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser/Block.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser/Use.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser/Filter.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser/Macro.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser/Import.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser/From.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser/Set.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser/Spaceless.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser/Flush.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser/Do.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser/Embed.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/ExpressionParser.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/TokenParser/AutoEscape.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/NodeVisitor/Escaper.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/NodeVisitorInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/NodeVisitor/SafeAnalysis.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/twig/twig/lib/Twig/NodeVisitor/Optimizer.php
  /data/storage/web-portal/storage/views/b1/f0/5d1e1c8a8325d8d050dac1c2cdc08f64936a31851aaf63d681c67595d361.php
  /data/storage/web-portal/storage/views/3d/55/067e1c0742148a2e0926a63b02214c22b1d7268c76defece9835aca609ca.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/schemas/TopNavigationSchema.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/libraries/SchemaCache.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/libraries/Extended/Stash/Driver/Redis.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/Redis.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Interfaces/DriverInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Pool.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Interfaces/PoolInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Item.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Interfaces/ItemInterface.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Utilities.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Invalidation.php
  /data/storage/web-portal/storage/views/e8/89/c07bceda75984e57a17b4e72e61f0ba0a5993d2626b3e440cc489ea60dd5.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/app/schemas/SettingSchema.php
  /data/storage/web-portal/storage/views/02/c5/b32fed6a18d4c6acec9189803caf8e48451891671c8301b2ff7d3a1139b0.php
  /data/storage/web-portal/storage/views/2e/86/da2609a275c83c66b6fd949902fed58246c57925e8404393b9c34242a6e1.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Http/Response.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Response.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Http/ResponseTrait.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/ResponseHeaderBag.php
  /data/projects/web-portal/Cd/Release/0.018.16/web-portal/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Response.php
  Key Value
  _token SUn1KpDL0bRSFuyNsBYuHg4DxCvF3HHhzwcJJOKj